Godło Polski

Od roku 2021

Numer Uchwały

Data

Tytuł aktu prawnego

Załączniki

Zmiany

Status

T.0022.1.2021

18.01.2021

... w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

brak

obowiązuje

T.0022.2.2021

18.01.2021

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów podyplomowych realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

brak

obowiązuje

T.0022.3.2021

18.01.2021

... w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

brak

brak

obowiązuje

T.0022.4.2021

18.01.2021

... w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pliki graficzne wzorów dyplomów dostępne do wglądu w Kancelarii Rektora

brak

obowiązuje

T.0022.5.2021

18.01.2021

... zmieniająca Uchwałę Senatu nr 4/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wzorów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pliki graficzne wzorów dyplomów dostępne do wglądu w Kancelarii Rektora

brak

obowiązuje

T.0022.6.2021

22.02.2021

... w sprawie przeprowadzenia czynności procedury wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego podczas obowiązywania stanu epidemii z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

brak

brak

obowiązuje

T.0022.7.2021

22.02.2021

... w sprawie ustalenia zmiany w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie

brak

brak

obowiązuje

T.0022.8.2021

22.02.2021

... w sprawie ustalenia zmiany w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Modern Business Management

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.9.2021

22.02.2021

... w sprawie ustalenia zmiany w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka

brak

brak

obowiązuje

T.0022.10.2021

22.02.2021

... w sprawie ustalenia zmiany w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 1c

Załącznik 1d

Załącznik 1e

Załącznik 1f

Załącznik 1g

Załącznik 1h

brak

obowiązuje

T.0022.11.2021

22.02.2021

... w sprawie ustalenia zmiany nazwy kierunku studiów wyższych Towaroznawstwo

brak

brak

obowiązuje

T.0022.12.2021

22.02.2021

... w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Evolving Central Administration in the Context of Ukrainian Territorial and
Decentralization Reform prowadzonych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.13.2021

22.02.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów podyplomowych pn. Menedżer produktów żywnościowych prowadzonych w Krakowskiej Szkole Biznesu

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.14.2021

22.02.2021

... w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Wymiana towarowa ze
Zjednoczonym Królestwem prowadzonych w Krakowskiej Szkole Biznesu

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.15.2021

22.02.2021

... w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. MBA in Healthcare prowadzonych w Krakowskiej Szkole Biznesu

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.16.2021

22.02.2021

... w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.17.2021

22.02.2021

... w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia jednostki pozakolegialnej pod nazwą Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

brak

brak

obowiązuje

T.0022.18.2021

19.04.2021

... w sprawie ustalenia zmiany programu studiów wyższych Turystyka i rekreacja w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uczelni

brak

brak

obowiązuje

T.0022.19.2021

19.04.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów na kierunku studiów Zarządzanie

brak

brak

obowiązuje

T.0022.20.2021

19.04.2021

... w sprawie ustalenia zmiany w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Analityka gospodarcza

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 1c

brak

obowiązuje

T.0022.21.2021

19.04.2021

... w sprawie ustalenia zmiany w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja

brak

brak

obowiązuje

T.0022.22.2021

19.04.2021

... w sprawie sprostowania planu jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo, studia stacjonarne i niestacjonarne, dla edycji rozpoczynających się w latach akademickich 2016/2017 – 2020/2021

brak

brak

obowiązuje

T.0022.23.2021

19.04.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów na kierunku Prawo

Załącznik 1

Załącznik 2

brak

obowiązuje

T.0022.24.2021

19.04.2021

... w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych

Załącznik 1

Załącznik 2

brak

obowiązuje

T.0022.25.2021

19.04.2021

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów podyplomowych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

brak

obowiązuje

T.0022.26.2021

19.04.2021

... zmieniająca Uchwałę Senatu nr 24/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z określeniem sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

brak

brak

obowiązuje

T.0022.27.2021

26.04.2021

... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategii w roku akademickim 2019/2020

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.28.2021

26.04.2021

... w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Global Business Services

Załącznik 1a

Załącznik 1b

brak

obowiązuje

T.0022.29.2021

26.04.2021

... w sprawie ustalenia programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Załącznik 1a

Załącznik 1b

brak

obowiązuje

T.0022.30.2021

26.04.2021

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów wyższych na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.31.2021

26.04.2021

... w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

T.0022.32.2021

10.05.2021

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów w Instytutach: Polityk Publicznych i Administracji oraz Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich w zakresie języków obcych

Załącznik 1 Plan studiów Gospdarka Przestrzenna II stopień niestacjonarne

Załącznik 2 Plan studiów Gospdarka Przestrzenna II stopień stacjonarne

Załącznik 3 Plan II st. ADM 2020_2021 FiZP

Załącznik 4 Plan II st. ADM 2020_2021 GK

Załącznik 5 Plan II st. ADM 2020_2021 KwA

Załącznik 6 Plan II st. ADM 2020_2021 PB

Załącznik 7 Plan II st. GAP 2021_2022 niestacjonarne

Załącznik 8 Plan II st. GAP 2021_2022 stacjonarne

Załącznik 9 Plan II st. Public Economy and Administration-stacjonarne

brak

obowiązuje

T.0022.33.2021

10.05.2021

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów dla kierunków prowadzonych w Instytucie Finansów

Załącznik 1 Plan FiR I ST

Załącznik 2 Plan FiR I NST

Załącznik 3 Plan FiR II ST

Załącznik 4 Plan FiR II NST

brak

obowiązuje

T.0022.34.2021

10.05.2021

... w sprawie ustalenia zmiany w programie studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

brak

brak

obowiązuje

T.0022.35.2021

10.05.2021

... w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Finansów

Załącznik 1 do Analityk finansowy CFA 

Załącznik 2  Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem R

Załącznik 3 Bankowość_ Europejski Certyfikat Bankowca

Załącznik 4 Bankowość i finanse cyfrowe

Załącznik 5 Doradca ds. ochrony środowiska

Załącznik 6 Pośrednik i agent kred hip

Załącznik 7 Profesjonalny doradca finansowy

Załącznik 8 Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego

Załącznik 9  Rachunkowosć finansowa UEK-ACCA studia dwusemestralne

Załącznik 10 Rachunkowość finansowa UEK-ACCA studia trzysemestralne

Załącznik 11 Rachunkowość i finanse dwusemestralne

Załącznik 12 Rachunkowość i finanse trzysemestralne

Załącznik 13 Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych

Załącznik 14 Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA

Załącznik 15 Rachunkowość menedżerska UEK-DMA

Załącznik 16 Rachunkowość podmiotów leczniczych

Załącznik 17 Studia podyplomowe UEK przygotowujące do egzaminów ACCA Strategic Professional

Załącznik 18 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego

Załącznik 19  Zarządzanie ryzykiem finansowym

brak

obowiązuje

T.0022.36.2021

10.05.2021

... zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 24/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022

brak

brak

obowiązuje

T.0022.37.2021

10.05.2021

... zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 25/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

brak

brak

obowiązuje

T.0022.38.2021

14.06.2021

... w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023

brak

brak

obowiązuje

T.0022.39.2021

14.06.2021

... w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

brak

brak

obowiązuje

T.0022.40.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów drugiego stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza

Załącznik 1a

Załącznik 1b

brak

obowiązuje

T.0022.41.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów drugiego stopnia na kierunku Applited Informatics

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.42.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka stosowana

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.43.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów drugiego stopnia na kierunku Innowacje w biznesie

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.44.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów drugiego stopnia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa

Załącznik 1a

Załącznik 1b

brak

obowiązuje

T.0022.45.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów drugiego stopnia na kierunku Rachunkowość i controlling

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.46.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.47.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie

Załącznik 1a

Załącznik 1b

brak

obowiązuje

T.0022.48.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów drugiego stopnia Modern business management

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.49.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 1c

Załącznik 1d

 

 

brak

obowiązuje

T.0022.50.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka Międzynarodowa

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 1c

brak

obowiązuje

T.0022.51.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.52.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.53.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.54.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.55.2021

14.06.2021

... w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Digital Marketing

Załącznik

brak

obowiązuje

T.0022.56.2021

14.06.2021

... w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

brak

brak

obowiązuje

T.0022.57.2021

14.06.2021

... w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2021-2024

Załącznik - Strategia Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2021-2024

brak

obowiązuje

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

INFORMUJEMY, ŻE NAJNOWSZE AKTY PRAWNE (OD 1 LIPCA 2021 ROKU)

PUBLIKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ