Godło Polski

Studia podyplomowe

Odpowiadając na dynamicznie rosnące wymagania współczesnego rynku pracy, wynikające z ciągłego postępu technologicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przykłada dużą wagę do kształcenia ustawicznego. Uczelnia proponuje naukę na ponad 100 kierunkach studiów podyplomowych, prowadzonych w Kolegiach oraz przez jednostki pozawydziałowe Uniwersytetu: Krakowską Szkołę Biznesu i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. Podjęcie studiów podyplomowych umożliwia ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności zapewniających przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Z myślą o potrzebach osób zajmujących stanowiska kierownicze, chcących w sposób niestandardowy i nowoczesny zarządzać swoją firmą i rozwiązywać jej problemy, prowadzimy także prestiżowe studia menedżerskie, skierowane do menedżerów firm krajowych i zagranicznych.