Studia wyższe

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Logistyka międzynarodowa oraz specjalności Planowanie i inżynieria przestrzenna na kierunku Gospodarka przestrzenna, na których nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry), z wyjątkiem  kierunku Audyt Finansowy, który trwa 2,5 roku (5 semestrów), Towaroznawstwa oraz Zarządzania i inżynierii produkcji, trwających 1,5 (3 semestry). Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie realizowane są na naszej uczelni na kierunku Prawo i trwają 5 lat (10 semestrów), kończąc się uzyskaniem tytułu magistra. 

** Z charakterystyką poszczególnych kierunków studiów i ich specjalności można zapoznać się na portalu dla kandydatów (przejdź do strony) **