Uniwersytet Trzeciego Wieku

Od 1 października 2010 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku przeznaczony dla osób powyżej 55 roku życia - emerytów i rencistów, którzy odczuwają potrzebę dalszego własnego rozwoju intelektualnego oraz poszerzania wiedzy i zainteresowań, szczególnie w zakresie problematyki ekonomiczno-społecznej.

Nasz UTW powołany został do życia Uchwałą Senatu UEK w grudniu 2009 roku i po okresie pilotażowych wykładów, które odbywały się od marca do czerwca 2010 r., od roku akademickiego 2010/2011 przybrał obecną postać systematycznie prowadzonej działalności edukacyjnej.

Od samego początku chcieliśmy aby nasz UTW wyróżniał się przede wszystkim wysokim poziomem kształcenia - stąd do wygłoszenia wykładów zapraszani są najlepsi, doświadczeni nauczyciele akademiccy z UEK, a także wybitni specjaliści z innych uczelni, menedżerowie, znani dziennikarze, czy lekarze.

W naszym UTW proponujemy słuchaczom nie tylko cotygodniowe wykłady, ale i dwugodzinne zajęcia z języków obcych, godzinne zajęcia ruchowe na basenie, siłowni lub w sali gimnastycznej Dla chętnych organizujemy także kursy komputerowe.

Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonują już w wielu krajach, a w Polsce w ostatnich latach ich liczba imponująco rośnie - w chwili obecnej jest ich już ponad 380. Z założenia mają być - i są - tą formą edukacji społecznej, która stanowi kolejne ogniwo w procesie kształcenia się przez całe życie.

Więcej informacji na temat Uniwersytetu Trzeciego Wieku można uzyskać na stronie internetowej UTW.