Godło Polski

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

31-51- Kraków, ul. Rakowicka 27
Budynek Główny, II piętro, pok. 214-218

Zainteresowanych prosimy o kontakt z właściwym pracownikiem:

  • osobiście w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11 – 14,
  • za pośrednictwem poczty,
  • telefonicznie,
  • pocztą elektroniczną.

 

Kierunek studiów Pracownik Pokój

Telefon / e-mail

 

Administracja Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Analityka gospodarcza Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Applied informatics Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Audyt finansowy Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Bankowość i zarządzanie ryzykiem Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
Ekonomia Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl
Europeistyka Anna Krzemińska 216 12 293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Finanse i rachunkowość

studia I-go stopnia

Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

– studia II-go stopnia

Iwona Malczyk 216 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Global Business Services Anna Krzemińska 216 12 293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Gospodarka i administracja publiczna Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
Gospodarka przestrzenna Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Informatyka stosowana

studia I stopnia

Anna Krzemińska 216 12 293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

studia II stopnia

Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Innowacyjność produktu Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Inżynieria organizacji i zarządzania Maria Poszwa 215 12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

Logistyka międzynarodowa Maria Poszwa 215 12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

Logistyka Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Marketing i komunikacja rynkowa Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Anna Krzemińska 216 12 293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Modern business management Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Organizacja i zarządzanie –

studia menedżerskie

Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Prawo Iwona Dobrowolska 217 12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl
Przedsiębiorczość i innowacje
w gospodarce
Anna Krzemińska 216 12 293-54-40

krzemina@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

– studia I-go stopnia

Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Rachunkowość i controlling

– studia II-go stopnia

Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Rynki finansowe Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Stosunki międzynarodowe Anna Krzemińska 216 12-293-54-40
krzemina@uek.krakow.pl
Studia miejskie Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Towaroznawstwo Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Turystyka i rekreacja Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Zarządzanie

studia I stopnia

Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Zarządzanie

studia II stopnia

Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Zarządzanie finansami państwa

i samorządu terytorialnego

Iwona Malczyk 218 12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl
Zarządzanie i inżynieria produkcji Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Zarządzanie międzynarodowe Edyta Pałka 216 12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl
Zarządzanie projektami Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Zarządzanie zasobami ludzkimi Magdalena Rzyczniak 216 12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Cudzoziemcy –stypendyści NAWA Aneta Grzegorczyk 215 12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl
Ubezpieczenie zdrowotne studentóworazdoktorantów przyjętych do 2018/19 Maria Poszwa 215 12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl