Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów
ul. Rakowicka 27; 31-510 Kraków
Budynek Główny, II piętro, pok. 214-218

Zainteresowanych prosimy o kontakt z właściwym pracownikiem:
- osobiście w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11 - 14,
- za pośrednictwem poczty,
- telefonicznie,
- pocztą elektroniczną.

Kierownik działu
mgr Teresa Krupa, pok.214,
tel. (12) 293 51 30,
e-mail: krupat@uek.krakow.pl

Kierunek studiów

Pracownik

Pokój

Telefon / e-mail

Administracja

Iwona Malczyk

216

12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl

Analityka gospodarcza

Aneta Grzegorczyk

215

12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl

Audyt finansowy

Iwona Malczyk

216

12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Iwona Malczyk

216

12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

Maria Poszwa

215

12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl

Ekonomia

Maria Poszwa

215

12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl

Europeistyka

Magdalena Talaga

218

12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl

Finanse i rachunkowość

-studia I-go stopnia

Iwona Dobrowolska

217

12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl

Finanse i rachunkowość

- studia II-go stopnia

Iwona Malczyk

216

12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl

Gospodarka i administracja publiczna

Iwona Dobrowolska

217

12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl

Gospodarka przestrzenna

Iwona Malczyk

216

12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

-studia I stopnia

Edyta Pałka

216

12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl

Informatyka stosowana

-studia II stopnia

Magdalena Rzyczniak

216

12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

Aneta Grzegorczyk

215

12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl

Innowacyjność produktu

Edyta Pałka

216

12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl

Inżynieria Organizacji i Zarządzania

Maria Poszwa

215

12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

Logistyka Międzynarodowa

Maria Poszwa

215

12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

-studia I stopnia

Edyta Pałka

216

12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

-studia II stopnia

Magdalena Rzyczniak

216

12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Magdalena Talaga

218

12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (j. ang.)

Magdalena Talaga

218

12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl

Modern business management

Aneta Grzegorczyk

215

12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl

Organizacja i Zarządzanie –

Studia Menedżerskie

Maria Poszwa

215

12-293-54-62

poszwam@uek.krakow.pl

Prawo

Iwona Dobrowolska

217

12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

- studia I-go stopnia

Aneta Grzegorczyk

215

12-293-54-63

grzegoa@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

- studia II-go stopnia

Magdalena Rzyczniak

216

12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Rynki finansowe

Iwona Malczyk

216

12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl

Socjologia

Iwona Dobrowolska

217

12-293-54-69
dobrowoi@uek.krakow.pl

Stosunki międzynarodowe

Magdalena Talaga

218

12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl

Studia miejskie

Iwona Malczyk

216

12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl

Towaroznawstwo

Edyta Pałka

216

12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

Aneta Grzegorczyk

215

12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl

Zarządzanie

-studia I stopnia

Edyta Pałka

216

12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl

Zarządzanie

-studia II stopnia

Magdalena Rzyczniak

216

12-293-51-35

rzycznim@uek.krakow.pl

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Iwona Malczyk

216

12-293-54-31
malczyki@uek.krakow.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Edyta Pałka

216

12-293-51-34
palkae@uek.krakow.pl

Zarządzanie międzynarodowe

Maria Poszwa

215

12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl

Cudzoziemcy -stypendyści strony

polskiej skierowani przez NAWA

Aneta Grzegorczyk

215

12-293-54-63
grzegoa@uek.krakow.pl

Doktoranci– rekrutacja do 2018/19

Magdalena Talaga

218

12-293-54-40
talagam@uek.krakow.pl

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

i doktorantów

Maria Poszwa

215

12-293-54-62
poszwam@uek.krakow.pl