Godło Polski

Odeszli

Zmarł inż. Janusz Mazurek

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. inż. Janusza Mazurka, wieloletniego Pracownika naszej Uczelni:

w latach 1989-2012 zatrudnionego na stanowisku ślusarza w Dziale Technicznym,

w latach 2003-2012 brygadzisty robotników w Dziale Technicznym,

w latach 2012-2020 starszego referenta w Kancelarii Rektora,

a od roku 2020 samodzielnego referenta w Dziale Strategii Marki w Departamencie Marki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Za swoją wzorową, pełną zaangażowania pracę śp. inż. Janusz Mazurek był wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Rektora.

 

W osobie śp. Janusza utraciliśmy wyjątkowego, niezwykle energicznego, pełnego zapału, życzliwego i zawsze gotowego do pomocy Człowieka.

Dla wielu z nas był Przyjacielem, Kolegą, bliskim Współpracownikiem.

Jego odejście jest dla nas wszystkich niepowetowaną stratą.

 

Pogrążonym w smutku Żonie i Synowi oraz całej Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Rektor, Senat,

Dyrektor oraz Koleżanki i Koledzy z Departamentu Marki i Komunikacji

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Pogrzeb śp. inż. Janusza Mazurka odbędzie się w poniedziałek, 7 listopada br. o godz. 10:00, w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Podgórskim

Zmarła mgr Beata Budzyńska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła mgr Beata Budzyńska - emerytowany pracownik Centrum Językowego - lektor języka niemieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ś.P. Beata Budzyńska, Najukochańsza Mama, Babcia, Siostrzenica i Bratanica, odeszła po długiej i ciężkiej chorobie 28 czerwca 2022 roku. 

Była lubianym i wysoko cenionym wykładowcą. W latach 2004 – 2008 kierowała Zespołem Języka Niemieckiego. Była osobą bardzo zaangażowaną w życie Uniwersytetu - organizowane przez Nią muzyczne biesiady „Sing mit uns” były wyjątkowymi wydarzeniami.

Msza św. żałobna przy Zmarłej odprawiona zostanie w poniedziałek, dnia 4 lipca 2022 roku o godzinie 11.40, w Kaplicy na Cmentarzu w Grębałowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina, prosząc o nieskładanie kondolencji.

Zmarła inż. Antonina Grząka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 lipca 2022 roku zmarła inż. Antonina Grząka, wieloletni specjalista Katedry Opakowalnictwa Towarów, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Wzorowy pracownik, serdeczna Koleżanka, Człowiek o wielkim sercu i bezkresnej życzliwości dla innych ludzi.

Msza św. żałobna przy Zmarłej odprawiona zostanie w piątek, dnia 5 sierpnia 2022 roku o godzinie 9:40, w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
 

Zmarła prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot

Z żalem i smutkiem Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyjęła wiadomość o śmierci
Śp. prof. dr hab. Jadwigi Szostak-Kot- kierownika Katedry Mikrobiologii, prodziekana Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002-2008, członka Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego i Internationale Gesellschaft fϋr Warenwissenschaften und Technologie, odznaczonej Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Żegnamy Ją w głębokim smutku. Synom, a także Bliskim i Przyjaciołom Zmarłej
składamy szczere wyrazy współczucia.


Rektor, Senat,  
Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
oraz cała Społeczność
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zmarła Pani Joanna Gołębiowska z domu Mozer

Z przykrością informujemy, że przeżywszy lat 78, po długiej i ciężkiej chorobie, 12 lutego 2022 roku zmarła Pani Joanna Gołębiowska, wieloletni pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Nabożeństwo żałobne przy Zmarłej zostanie odprawione w piątek, 18 lutego 2022 r., o godzinie 9:40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu

CÓRKA, WNUKI I RODZINA

Rodzina prosi, by zamiast kwiatów ofirować datki do puszki na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

Zmarł dr hab. Zbigniew Rudnicki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. hab. Zbigniewa Rudnickiego,  zatrudnionego w UEK od 1984 roku do 2008 roku, od 1990 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich.

Śp. dr hab. Zbigniew Rudnicki to wieloletni pracownik, ceniony dydaktyk prowadzący zajęcia na poziomie kierunku jak i specjalności studiów dziennych. W osobie Zmarłego Uczelnia straciła wartościowego pracownika, oddanego sprawom Wspólnoty Akademickiej, powszechnie lubianego przez pracowników i studentów, zasłużonego nauczyciela akademickiego, który przyczynił się do rozwoju Katedry Studiów Europejskich i Uczelni.

Rodzinie przekazujemy wyrazy naszego żalu i współczucia.

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w czwartek
3 lutego 2022 roku o godzinie 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

 

Zmarł dr Piotr Litwa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp.dr. Piotra Litwy, doktora nauk ekonomicznych, w latach 2001-2020 pracownika naukowo-dydaktycznego Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W Zmarłym utraciliśmy wieloletniego współpracownika i kolegę, szeroko zaangażowanego w aktywność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną Katedry i Uczelni.

Mamie, Córce i całej Rodzinie przekazujemy wyrazy naszego żalu i współczucia.

Rektor, Senat, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. Stanisław Chomątowski, prof. UEK

Zmarł dr hab. Stanisław Chomątowski, prof. UEK

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. dr. hab.Stanisława Chomątowskiego, prof. UEK,doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 1968-2017 pracownika naukowo-dydaktycznego Katedry i Zakładu Ekonomiki Przemysłu (1968-1992), Samodzielnego Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (1992-1993) oraz Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (1994-2017).

W Zmarłym utraciliśmy wieloletniego życzliwego współpracownika, zasłużonego w dziele kształcenia kadr naukowych, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Żonie, Córkom i całej Rodzinie składamy wyrazy żalu i współczucia.

Rektor, Senat, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie