Godło Polski

Odeszli

Zmarł prof. dr hab. architekt Zygmunt Ziobrowski

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2023 roku, po ciężkiej chorobie, w wieku 85 lat, zmarł prof. dr hab. architekt Zygmunt Ziobrowski, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wieloletni Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie, Twórca Instytutu Rozwoju Miast i jego Dyrektor (2003-2008). Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zatrudniony w Katedrze Gospodarki Regionalnej UEK w latach 1999- 2006. Pierwszy Prezes Izby Urbanistów Polskich (2002-2006). Przewodniczący Glównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2002-2007). Członek Państwowej Rady Polityki Pieniężnej, Główny Projektant planów i koncepcji rozwoju przestrzennego Krakowa, Katowic, Warszawy i Trypolisu (Libia) oraz wielu innych miast w kraju i za granicą. Autor i Redaktor licznych publikacji.

Pożegnanie i Msza św. żałobna odprawiona zostanie 30 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Następnie Prochy śp. Zmarłego odprowadzone zostaną do grobowca rodzinnego.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zmarł dr Andrzej Bolland

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 sierpnia 2023 roku zmarł dr Andrzej Bolland, emerytowany pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wnuk współzałożyciela i dyrektora Wyższego Studium Handlowego i pierwszego rektora Akademii Handlowej w Krakowie, Arnolda Bollanda.

Urodzony 18 kwietnia 1937 r. w Krakowie. Doktor Ekonomiki Rolnictwa zawodowo związany z Akademią Rolniczą w Krakowie (1962-1963). W późniejszych latach pracownik Polskiej Akademii Nauk (1964-1986), a następnie pracownik Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1990-1997) i specjalista w Katedrze Finansów UEK w latach 1997-2002.

Pogrzeb odbędzie się 23 sierpnia 2023 r. o godzinie 11:40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zmarł dr Mirosław Bereziński

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 4 maja 2023 roku zmarł dr Mirosław Bereziński.

Śp. dr Mirosław Bereziński był związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie prowadząc na nim wykłady oraz współpracując w ramach badań naukowych.

Pogrzeb odbędzie się dnia 11 maja o godzinie 10:00 w kościele pw. NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie przy ulicy Św. Bonifacego 9.

Następnie pochówek będzie miał miejsce na cmentarzu przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej (k. Piaseczna).

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zmarł dr hab. Michał Woźniak, prof. UEK

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. dra hab. Michała Woźniaka, prof. UEK.

 

Dr hab. Michał Woźniak, prof. UEK był Kierownikiem Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości Katedry Statystyki, Kierownikiem Zakładu Statystyki w latach 1987-2000, Zastępcą Dyrektora Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego w latach 1984-1986, Prodziekanem Wydziału Ekonomiki Obrotu w latach 1986-1990, członkiem Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie, członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, profesorem Uczelni zatrudnionym w latach 1965-2011.

Uroczystości pogrzebowe ś.p. dra. hab. Michała Woźniaka, prof. UEK rozpoczną się w środę, 26 kwietnia, o godz. 12.00 mszą św. w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pychowicach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

W osobie śp. dra hab. Michała Woźniaka, prof. UEK straciliśmy wspaniałego naukowca, pedagoga, Kolegę i członka Społeczności Akademickiej.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zmarła Danuta Bialik

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Danuty Bialik, wieloletniej pracownicy inżynieryjno-technicznej, prowadzącej zajęcia na kierunku Towaroznawstwa Żywności w Katedrze Towaroznawstwa Żywności.

W zmarłej utraciliśmy wieloletniego współpracownika i koleżankę zaangażowaną w pracę dydaktyczną, która brała czynny udział w badaniach statutowych oraz chętnie służyła pomocą w laboratorium przy pracach doktoranckich i habilitacyjnych, a także swoim doświadczeniem przy pracach inżynierskich i magisterskich. Człowiek wielkiego serca, osoba życzliwa, uśmiechnięta, pogodna, zawsze pomocna, dzieląca się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Córkom, zięciom, wnukom i bratu składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Rektor, Senat, Katedra Jakości Produktów Żywnościowych i Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zmarła Stanisława Malkowska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Stanisławy Malkowskiej, w latach 1973-1997 pracownicy na stanowisku starszego technika w Katedrze Chemii Ogólnej.

Zmarła przez współpracowników zapamiętana została jako życzliwa koleżanka i ceniony fachowiec. Zawsze chętna do pomocy zarówno pracownikom, jak i studentom, sumienna i zaangażowana w prace badawcze.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Rektor, Senat, Katedra Chemii Ogólnej i Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Zmarł inż. Janusz Mazurek

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. inż. Janusza Mazurka, wieloletniego Pracownika naszej Uczelni:

w latach 1989-2012 zatrudnionego na stanowisku ślusarza w Dziale Technicznym,

w latach 2003-2012 brygadzisty robotników w Dziale Technicznym,

w latach 2012-2020 starszego referenta w Kancelarii Rektora,

a od roku 2020 samodzielnego referenta w Dziale Strategii Marki w Departamencie Marki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Za swoją wzorową, pełną zaangażowania pracę śp. inż. Janusz Mazurek był wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Rektora.

 

W osobie śp. Janusza utraciliśmy wyjątkowego, niezwykle energicznego, pełnego zapału, życzliwego i zawsze gotowego do pomocy Człowieka.

Dla wielu z nas był Przyjacielem, Kolegą, bliskim Współpracownikiem.

Jego odejście jest dla nas wszystkich niepowetowaną stratą.

 

Pogrążonym w smutku Żonie i Synowi oraz całej Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Rektor, Senat,

Dyrektor oraz Koleżanki i Koledzy z Departamentu Marki i Komunikacji

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Pogrzeb śp. inż. Janusza Mazurka odbędzie się w poniedziałek, 7 listopada br. o godz. 10:00, w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Podgórskim

Zmarła mgr Beata Budzyńska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła mgr Beata Budzyńska - emerytowany pracownik Centrum Językowego - lektor języka niemieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ś.P. Beata Budzyńska, Najukochańsza Mama, Babcia, Siostrzenica i Bratanica, odeszła po długiej i ciężkiej chorobie 28 czerwca 2022 roku. 

Była lubianym i wysoko cenionym wykładowcą. W latach 2004 – 2008 kierowała Zespołem Języka Niemieckiego. Była osobą bardzo zaangażowaną w życie Uniwersytetu - organizowane przez Nią muzyczne biesiady „Sing mit uns” były wyjątkowymi wydarzeniami.

Msza św. żałobna przy Zmarłej odprawiona zostanie w poniedziałek, dnia 4 lipca 2022 roku o godzinie 11.40, w Kaplicy na Cmentarzu w Grębałowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina, prosząc o nieskładanie kondolencji.

Zmarła inż. Antonina Grząka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 lipca 2022 roku zmarła inż. Antonina Grząka, wieloletni specjalista Katedry Opakowalnictwa Towarów, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Wzorowy pracownik, serdeczna Koleżanka, Człowiek o wielkim sercu i bezkresnej życzliwości dla innych ludzi.

Msza św. żałobna przy Zmarłej odprawiona zostanie w piątek, dnia 5 sierpnia 2022 roku o godzinie 9:40, w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
 

Zmarła prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot

Z żalem i smutkiem Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyjęła wiadomość o śmierci
Śp. prof. dr hab. Jadwigi Szostak-Kot- kierownika Katedry Mikrobiologii, prodziekana Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002-2008, członka Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego i Internationale Gesellschaft fϋr Warenwissenschaften und Technologie, odznaczonej Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Żegnamy Ją w głębokim smutku. Synom, a także Bliskim i Przyjaciołom Zmarłej
składamy szczere wyrazy współczucia.


Rektor, Senat,  
Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
oraz cała Społeczność
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zmarła Pani Joanna Gołębiowska z domu Mozer

Z przykrością informujemy, że przeżywszy lat 78, po długiej i ciężkiej chorobie, 12 lutego 2022 roku zmarła Pani Joanna Gołębiowska, wieloletni pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Nabożeństwo żałobne przy Zmarłej zostanie odprawione w piątek, 18 lutego 2022 r., o godzinie 9:40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu

CÓRKA, WNUKI I RODZINA

Rodzina prosi, by zamiast kwiatów ofirować datki do puszki na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

Zmarł dr hab. Zbigniew Rudnicki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. hab. Zbigniewa Rudnickiego,  zatrudnionego w UEK od 1984 roku do 2008 roku, od 1990 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich.

Śp. dr hab. Zbigniew Rudnicki to wieloletni pracownik, ceniony dydaktyk prowadzący zajęcia na poziomie kierunku jak i specjalności studiów dziennych. W osobie Zmarłego Uczelnia straciła wartościowego pracownika, oddanego sprawom Wspólnoty Akademickiej, powszechnie lubianego przez pracowników i studentów, zasłużonego nauczyciela akademickiego, który przyczynił się do rozwoju Katedry Studiów Europejskich i Uczelni.

Rodzinie przekazujemy wyrazy naszego żalu i współczucia.

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w czwartek
3 lutego 2022 roku o godzinie 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

 

Zmarł dr Piotr Litwa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp.dr. Piotra Litwy, doktora nauk ekonomicznych, w latach 2001-2020 pracownika naukowo-dydaktycznego Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W Zmarłym utraciliśmy wieloletniego współpracownika i kolegę, szeroko zaangażowanego w aktywność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną Katedry i Uczelni.

Mamie, Córce i całej Rodzinie przekazujemy wyrazy naszego żalu i współczucia.

Rektor, Senat, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. Stanisław Chomątowski, prof. UEK

Zmarł dr hab. Stanisław Chomątowski, prof. UEK

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. dr. hab.Stanisława Chomątowskiego, prof. UEK,doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 1968-2017 pracownika naukowo-dydaktycznego Katedry i Zakładu Ekonomiki Przemysłu (1968-1992), Samodzielnego Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (1992-1993) oraz Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (1994-2017).

W Zmarłym utraciliśmy wieloletniego życzliwego współpracownika, zasłużonego w dziele kształcenia kadr naukowych, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Żonie, Córkom i całej Rodzinie składamy wyrazy żalu i współczucia.

Rektor, Senat, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz cała Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie