Komunikat Rektora UEK ws. przedłużenia okresu świadczenia pracy w formule zdalnej

Szanowni Państwo

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

informujemy, że zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przedłużenia okresu świadczenia pracy w formule zdalnej przez jednostki administracji Uczelni, możliwości świadczeniapracy w formule zdalnej przez jednostki administracji Uczelni, o której mowa w §3 ust.1 Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-68/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., zostaje przedłużona do dnia 31 marca 2021 r.