Godło Polski

POL-on 2.0: Bieżące wdrożenia

POL-on 2.0: Bieżące wdrożenia / OPI.ORG.pl

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi raportowania danych w systemie POL-on.

  1. W związku ze zbliżającą się sprawozdawczością do GUS, zapraszamy do obejrzenia materiału instruktażowego:

https://www.youtube.com/watch?v=yXmrMMjDjgc

  1. Udostępniony został moduł Szkoły doktorskie. Informacje znajdziecie Państwo pod linkami:

Szkoły doktorskie

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/szkoly-doktorskie/

Zatwierdzanie dyscypliny przy dodawaniu szkoły doktorskiej/ programu kształcenia

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zatwierdzanie-dyscypliny-przy-dodawaniu-szkoly-doktorskiej-programu-ksztalcenia/

  1. Oświadczenia rektora o zgodności danych.

Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/oswiadczenia-o-zgodnosci-danych-ze-stanem-faktycznym/

  1. *Raporty z wniosków inwestycyjnych *(raport prezentowany z ZSUN/OSF).

Raporty z wykorzystania środków finansowych

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/raporty-z-wykorzystania-srodkow-finansowych/

Jednocześnie informujemy, że na stronie POL-on 2.0 jest dostępny komunikat dotyczący produkcyjnego wdrożenia możliwości składaniaraportów z wykorzystania środków finansowych w POL-on: Link do komunikatu:

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/wdrozenie-produkcyjne-mozliwosci-skladania-raportow-z-wykorzystania-srodkow-finansowych-w-pol-on/493436

  1. Sprawozdanie na potrzeby rozliczenia subwencji

Komunikaty MNISW:

Informacja dla rektorów uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sprawozdania z wykorzystania subwencji dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki za rok 2019

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-rektorow-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-sprawozdania-z-wykorzystania-subwencji-dla-podmiotow-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-za-rok-2019

Informacja dla rektorów uczelni niepublicznych, dyrektorów instytutów badawczych i dyrektorów instytutów PAN w sprawie sprawozdania z wykorzystania subwencji dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki za rok 2019

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-rektorow-uczelni-niepublicznych-dyrektorow-instytutow-badawczych-i-dyrektorow-instytutow-pan-w-sprawie-sprawozdania-z-wykorzystania-subwencji-dla-podmiotow-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-za-rok-2019

W marcu OPI PIB udostępni w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych możliwość złożenia danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i dotacji, w tym sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019. Formularz sprawozdania będzie załączany w postaci pliku Excel.

  1. Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną dokumentacją techniczną interfejsów wymiany danych:

Dokumentacja API dla POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-dla-pol-on-2-0/

  1. Informujemy również, że organizujemy szkolenia dla użytkowników POL-on z zakresów: Pracownicy, Studenci, informacji wprowadzających do Procesów awansowych oraz PBN 2.0.

Zapisy ogłaszane są na stronie POL-on:

https://polon.nauka.gov.pl/szkolenia#trainings

W przypadku dużych grup, w szczególności łączonych z kilku uczelni, OPI PIB może wysłać dedykowanego trenera na uczelnię.

  1. W przyszłym tygodniu ukaże się komunikat w sprawie uruchomienia Wykazu osób ubiegających się o stopień doktora.

Z wyrazami szacunku

Trenerzy OPI PIB