Godło Polski

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Szpital Uniwersytecki w Krakowie realizuje Projekt pn. „Wyprzedź raka mammografią – Profilaktyka Raka Piersi”, dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W związku z tym zapraszamy i zachęcamy Pracownice UEK w wieku 50-69 lat, do wzięcia udziału w badaniach.

Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w podanym przedziale wiekowym, które:

  • nie miały wykonanej mammografii w ciągu 24 miesięcy,
  • mają wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka takimi jak: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki),
  • posiadają mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Badania będą wykonywane w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w:

  • Zakładzie Diagnostyki Obrazowej NSSU, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, Budynek B, parter, wejście nr 5. Rejestracja pod numerem tel.: (12) 400 14 40.
  • Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ul. Kopernika 50, 31-505 Kraków, pok. 28, przy wejściu do łącznika z ul. Botaniczną 3. Rejestracja pod numerem tel.: (12) 351 66 41.

Rejestracja odbywa się telefonicznie. W ramach projektu możliwy jest również zwrot kosztów dojazdu na badanie oraz zwrot kosztu zapewnienia opieki osobom zależnym w czasie nieobecności wynikającej w udziału w badaniu.

Projekt pn.: „Wyprzedź Raka Mammografią – Profilaktyka Rak Piersi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Plakat projektu „Wyprzedź raka mammografią – Profilaktyka Raka Piersi”