Godło Polski

Sekcja harmonogramów

Struktura organizacyjna Działu Nauczania UEK

1. Rekrutacja
2. Sekcja harmonogramów
3. Komórka ds. przygotowywania i kontroli dyplomów

1. Rekrutacja

  • organizowanie, koordynowanie i nadzór prac związanych z rekrutacją na studia wyższe, oraz studia doktoranckie,
  • obsługa kandydatów - cudzoziemców,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla wyróżniających się studentów,
  • nadzór nad działającymi w Uczelni organizacjami studenckimi oraz gromadzenie, kontrolowanie i przechowywanie ich dokumentacji formalno-prawnej,
  • przygotowywanie statystyk dla celów MNiSW, GUS, UEK.

2. Sekcja harmonogramów

3. Komórka ds. przygotowywania i kontroli dyplomów

  • drukowanie dyplomów i suplementów, a także prowadzenie stosownych rejestrów i księgi dyplomów,
  • kontrola dokumentacji przebiegu studiów.