Godło Polski

Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej