Godło Polski

Koła naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Koło Naukowe Analiz Makroekonomicznych

knanalizmakroekonomicznych@gmail.com

Koło Filozoficzne

kolofilozoficzne@outlook

Koło Nauk Politycznych Homo Politicus

knphomopoliticus@gmail.com

Koło Naukowe Bio Craft

knbc.uek@gmail.com

Koło Naukowe Analizy Danych

knad.uek@gmail.com

Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii

knaseuek@gmail.com

Koło Naukowe Bankowości

knb.uek.krakow@gmail.com

Koło Naukowe Chemiczno - Towaroznawcze

kntch@wp.pl

Koło Naukowe Controllingu i Finansów

kncif.uek@gmail.com

Koło Naukowe CSR Czytaj Sztuka Równowagi

kolonaukowecsr@gmail.com

Koło Naukowe Doradztwa Ekonomicznego

knde@uek.krakow.pl

Koło Naukowe Finanse i Podatki

fip@uek.krakow.pl

Koło Naukowe Finanse i Polityka Finansowa

knfpfuek@gmail.com

Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej

kngapu@gmail.com

Koło Naukowe GRUNT

kngrunt@gmail.com

Koło Naukowe Handlu Zagranicznego

kolohandlu@gmail.com

Koło Naukowe Informatyki

kni.uek@gmail.com

Koło Naukowe InvenTur

kntr.inventur@gmail.com

Koło Naukowe Konsultingu

knkonsultingu@gmail.com

Koło Naukowe Makroekonomii i Gospodarki Światowej

knmigs@gmail.com

Koło Naukowe Marketingu „KolMark 2.0”

kolmark.uek@gmail.com

Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

kolonaukowemsg@gmail.com

Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów

knot.uek@gmail.com

Koło Naukowe Prawa "Schola Legem"

scholalegem@gmail.com

Koło Naukowe Prawa Publicznego

knpp.uek@gmail.com

Koło Naukowe Procesu Zarządzania

knpz.uek@gmail.com

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji

knpi.uek@gmail.com

Koło Naukowe Rachunkowości

knr.uek@gmail.com

Koło Naukowe Rewizji Finansowej Audyt

audyt.uek@gmail.com

Koło Naukowe Rozwoju Osobistego

knro.uek@gmail.com

Koło Naukowe Rynku Kapitałowego "INDEX"

knrk.index@gmail.com

Koło Naukowe Studiów Europejskich "Universum"

knse.universum@gmail.com

Koło Naukowe Teorii Gier Strategicznych "GameStrategy"

gamestrategy@uek.krakow.pl

Koło Naukowe Ubezpieczeń "Risk Management"

knukrakow@gmail.com

Koło Naukowe Urbanistyki

knurbanistyki@gmail.com

Koło Naukowe Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej

wise.kolo.naukowe@gmail.com

Koło Naukowe Zachowań Organizacyjnych "IDEA"

koloidea@gmail.com

Koło Naukowe Zarządzania Jakością

knzj.uek@gmail.com

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Personalni"

personalni.uek@gmail.com

Koło Naukowego Ekonomii Biznesu Międzynarodowego

kolonaukowe.ebm@gmail.com

Naukowe Koło Psychologiczne

knpsychologii.uek@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów

eko.wyrob@gmail.com

Turystyczne Koło Naukowe "Wagabunda"

tknwagabunda@tlen.pl