Godło Polski

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce

Celem Konkursu jest uhonorowanie absolwentów szkół wyższych, którzy z sukcesem obronili swoje prace magisterskie dotyczące uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Inicjatywa ta ma również docenić rolę promotorów tych prac, którzy efektywnie opiekując się magistrantami przyczynili się do ich sukcesu.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2021 roku drogą mailową na adres: konkurs.przedsiebiorczosci@prezydent.pl

lub pocztą tradycyjną do

Kancelarii Prezydenta RP,

ul. Wiejska 10,

00-902 Warszawa.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu oraz Formularzu Zgłoszeniowym, które dostępne są również w serwisie www.prezydent.pl w zakładce Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Dla Zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne.