Godło Polski

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu

Serdecznie zachęcamy do udziału w "Konkursie na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dziedzinie transportu" dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa, po raz 49 organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.

Jak podano na stronie organizatora - wniosek wraz z egzemplarzem pracy dyplomowej oraz opinią promotora należy składać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie ul. Siostrzana 11 (pn-pt) w godz. 8-16 do dnia 15 marca 2022 roku.

W komuniacie poinformowano także, że decyzją Zarządu Oddziału, przyjmowane są także prace w wersji elektronicznej, które można przesłać na adres: krakow@sitkrp.org.pl.

Elektroniczne zgłoszenie pracy powinno zawierać:

  • egzemplarz pracy dyplomowej – plik pdf,
  • nazwę uczelni, wydziału,
  • nazwisko, imię i email autora,
  • tytuł pracy dyplomowej,
  • nazwisko, imię i email promotora,
  • datę obrony,
  • skan strony zawierającej ocenę pracy,
  • skan opinii promotora (oryginał opinii prosimy o dostarczenie do biura Oddziału ).

Organizatorzy proszą także o dołączenie danych adresowych autorów prac zgłoszonych do konkursu (w celu przesłania informacji o wynikach konkursu i zawiadomienia o terminie wręczenia nagród).

Zgłoszone prace dyplomowe zgodnie z Regulaminem będą oceniane przez Kapitułę Konkursu i po zakończeniu zwrócone na uczelnię.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez SITK i Zakłady Pracy przewidujemy w czerwcu 2022 roku.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostepne są TUTAJ.