Godło Polski

Opłaty za studia

Dział Rozliczeń Studentów i Doktorantów

Siedziba: Budynek Główny

Pokoje:104, 302

 

numery telefonów:

12 293 51 46

12 293 54 81

Obsługa telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.

 

mail: drsd@uek.krakow.pl

 

* Komunikat z dnia 31 stycznia 2024 r. dotyczący terminu składania podań w sprawach obniżenia opłat za studia

* Komunikat z dnia 22 września 2023r. dotyczący terminu składania podań w sprawach obniżenia opłat za studia

* Komunikat z dnia 22 września 2023r. dotyczący terminu wpłaty czesnego za studia

Komunikat z dnia 27 lutego 2023r. dotyczący terminu składania podań w sprawach obniżenia opłat za studia

* Zasady pobierania i zwalniania z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

* Zarządzenie Rektora UEK z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

* Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

*Komunikat z 19 września 2022r. w sprawie obniżenia opłat za studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 

*Komunikat z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie obniżenia opłat za studia

*Komunikat Prorektor ds.Kształcenia i Studentów z dnia 30 września dot. terminu składania podań w sprawie obniżenia opłat

* Komunikat Dyrektora Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych dot. terminów składania podań w sprawie obniżenia opłat w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

* Komunikat Dyrektora Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych dot. terminów składania podań w sprawie obniżenia opłat w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

* Zarządzenie Rektora 14/2019 z dnia 15 maja 2019 r. ws. wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w UEK

* Zarządzenie Rektora 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającej UEK

* Zarządzenie Rektora 22/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad związanych z wnioskowaniem o zwolnienie z opłat semestralnych za usługi edukacyjne - już nie jest aktualne

* Zarządzenie Rektora 26/2020 z dnia 30 kwietnia br. w sprawie przesunięcia terminu wnoszenia części opłaty semestralnej za semestr leni 2020 r. dla studentów UEK

* Zarządzenie Rektora 34/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie obniżenia opłaty semestralnej na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich za semestr letni 2020 r. dla studentów UEK

* Zarządzenie Rektora 61/2020 z dnia 15 września 2020 r. zmieniające ZR nr 14/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w j. polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w UEK w Krakowie oraz ZR nr 56/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie prowadzenia zasad pobierania i zwalniania z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Załączniki do ZR 61/2020:

Załącznik 1 - Oświadczenie

Załącznik 2 - Wniosek o wystawienie faktury

Załącznik 3 - Podanie o częściowe zwolnienie z opłaty za usługę edukacyjną

Załącznik 4 - Podanie o rozłożenie na raty

Załącznik 5 - Podanie o ponowne rozpatrzenie sprawy

Załącznik 6 - Podanie o zwrot nadpłaty

______

 

Zarządzenia archiwalne:

*Zarządzenie Rektora UEK zmieniające  Zarządzenie Rektora nr R-0201-14/2019 z dnia 15 maja 2019 r.  w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Zarządzenie Rektora nr R-0201-56/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad pobierania i zwalniania z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

*Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wprowadzenia zasad pobierania i zwalniania z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

*Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/20)

*Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/20)

*Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych i doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/19)

*Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych i doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18)

*Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie i uczestnictwo w badaniach naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowi (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/19)

*Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie i uczestnictwo w badaniach naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18)

*Uchwała Senatu UEK w sprawie wprowadzenia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (rok akademicki 2015/2016)

*Zarządzenie Rektora UEK w Krakowie w sprawie w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie i uczestnictwo w badaniach naukowych