Godło Polski

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie Rektora UEK w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

 

Rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie Rektora UEK w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

 

Rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

 

Rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie Rektora 63/2020 w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej