Godło Polski

System antyplagiatowy

W celu podniesienia jakości procesu dydaktycznego oraz dbałości o przestrzeganie przepisów o prawach autorskich, na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0121-13/2009 z dnia 28 lutego 2009 roku wprowadzony został System Antyplagiatowy Plagiat.pl jako narzędzie służące do badania oryginalności prac sporządzanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora wszystkie prace dyplomowe(licencjackie, inżynierskie i magisterskie) złożone po 1 czerwca 2009 r. podlegają obowiązkowej weryfikacji systemem antyplagiatowym. System może być też wykorzystywany do kontroli samodzielności wszelkiego rodzaju prac przejściowych, pisanych w toku studiów na UEK w Krakowie (referatów, opracowań, projektów, prac zaliczeniowych itp.), jeżeli taki wymóg wprowadzi prowadzący zajęcia.

System może być wykorzystywany na wszystkich typach studiów: stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach niestacjonarnych w trybie wieczorowym i zaocznym pierwszego i drugiego stopnia.

Wszyscy Studenci ostatniego semestru studiów otrzymują prawa do bezpłatnego sprawdzenia Systemem Antyplagiatowym pracy dyplomowej. Prawa do sprawdzenia pracy przejściowej z danego przedmiotu przyznawane są Studentom na wniosek prowadzącego zajęcia.

Szczegółowe instrukcje aktywowania dostępu do Systemu Antyplagiatowego dla Studentów UEK w Krakowie oraz sprawdzania prac Systemem Antyplagiatowym zamieszczone zostały na e-Platformie Moodle Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kursie System Antyplagiatowy (informacje dla Studentów).

Uruchomiony został też kurs informacyjny dla Pracownikow naukowo-dydaktycznych UEK:

System Antyplagiatowy UEK (Informacje dla Wykładowców).System Antyplagiatowy (informacje dla Studentów)