Godło Polski

Ubezpieczenia

ZDROWOTNE

 • studenci, którzy ukończyli 26 rok życia , nieposiadający żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (praca, gospodarstwo rolne i inne) zgłaszając się do Działu Spraw Bytowych Studentów składają:
 • pisemny wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • oświadczenie o braku tytułu do ubezpieczenia
 • wypełniają druk ZZA

Pozostałe formalności oraz opłaty składek dokonuje Uczelnia.

studenci - cudzoziemcy

zawierają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie ul. Wadowicka 8W,
tel.: 800 190 590

(wymagane dokumenty:

 • paszport,
 • aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta)

studenci polskiego pochodzenia w Dziale Spraw Bytowych Studentówskładają:

 • kopię umowy
 • wypełniony druk ZZA
 • zaświadczenie potwierdzające pochodzenie wydane przez Konsula

Pozostałe formalności, oraz opłaty składek dokonuje Uczelnia.

studenci innego pochodzenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Pędzichów 27 (sala obsługi klienta), składają:

 • kopię umowy
 • wypełniony druk ZZA
 • opłacają składkę miesięczną (do 15 każdego miesiąca w banku lub na poczcie na ustalonym druku),

Więcej informacji - Ubezpieczenie zdrowotne (poradnik NFZ)

Ubezpieczenia NNW oraz OC

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego oferuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej. Posiadanie ubezpieczenia może nie tylko zapewnić Ci odszkodowanie w razie wypadku, ale jest też warunkiem zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich.

Jak się ubezpieczyć?

 • Wejdź na stronę www.ubezpieczenia.psuek.pl
 • Wypełnij formularz.
 • Wykonaj przelew.
 • Gotowe! Potwierdzenie dostaniesz na adres email podany w trakcie wypełniania formularza