Godło Polski

UEK Working papers

Informacje ogólne:

Opracowania typu working papers, nazywane czasem artykułami roboczymi, pozwalają naukowcom oraz osobom rozpoczynającym pracę naukową na przedstawienie swoich badań i projektów. Dzięki stworzonej platformie, teksty te mogą być zaprezentowane szerszemu gronu, skomentowane i poddane dyskusji. Celem publikacji tekstów w formie working papers jest, po pierwsze, pozyskanie uwag, które umożliwią Autorom opracowanie lepszej wersji tekstu. Po drugie, rozwój wiedzy i stymulowanie dyskusji w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Teksty nie są recenzowane i nie podlegają korekcie językowej. Teksty, po przesłaniu są sprawdzane pod kątem zgodności z wymogami a następnie udostępniane do komentowania poprzez publikację na platformie.

Prosimy o przesyłanie wyłącznie tekstów, które nie były wcześniej nigdzie publikowane. Teksty mogą być przygotowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Wytyczne:

  1. objętość tekstu: objętość tekstu nie powinna być mniejsza 13 000 znaków ze spacjami i nie większa niż 18 000 znaków ze spacjami; uwzględniając bibliografię;
  2. tekst właściwy: font Times New Roman, 12 pkt, tekst wyjustowany, interlinia 1.5, marginesy: 2.5 cm z każdej strony; śródtytuły: pogrubione
  3. Cytowanie i bibliografia: styl APA
  4. podział: streszczenie, słowa kluczowe, wstęp, metodologia, stosowna liczba części wydzielonych śródtytułami, wnioski, bibliografia.

Teksty przyjmowane są w trybie ciągłym. Tekst należy przesyłać na adres uekworkingpapers@uek.krakow.pl