Godło Polski

Zaproszenie do udziału w kolejnej edycji Programu „Staże Prezesa NBP”

Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji Programu „Staże Prezesa NBP”

 

Uczestnikom stażu Narodowy Bank Polski oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy na stanowisku stażysty w:

·Departamencie w Centrali NBP z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 5200,00 zł,

·Oddziale Okręgowym NBP z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 4700,00 zł.

 

Uczestnikiem Programu może być osoba, która ukończyła studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i uzyskała tytuł magistra.Warunkiem udziału wProgramie jest złożenie aplikacji w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza aplikacyjnego APLIKUJ do dnia 3 sierpnia 2023 r.

 

Więcej informacji, w tym Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” znajdziesz TUTAJ.

Logotyp Narodowego Banku Polskiego