Doktorzy Honoris Causa

DOKTORATY HONOROWE NADANE PRACOWNIKOM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE PRZEZ UCZELNIE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Prof. Jerzy Altkorn Grand Valley State College (USA) (1987 r.) / Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja) (2001 r.)

Prof. Ryszard Borowiecki Uniwersytet w Mesynie (2007 r.) / Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii (2008 r.) / Tarnopolski Uniwersytet Technologii Społecznych i Informacyjnych (2010 r.) / Politechnika Częstochowska (2012 r.) / Uniwersytet Szczeciński (2015 r.)

Prof. UEK Andrzej Chochół Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (2015 r.) / Grand Valley State University (2015 r.) / Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo – Ekonomiczny (2016 r.)

Prof. Mieczysław Dobija Państwowy Technologiczny Uniwersytet w Żytomierzu (2004 r.)

Prof. Antoni Fajferek Grand Valley State College (USA) (1981 r.)

Prof. Kazimierz Lankosz Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) (2005 r.)

Prof. Stanisław Lis Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (2007 r.)

Prof. Roman Niestrój Grand Valley State University (2010 r.)

Prof. Stanisław Owsiak Uniwersytet Szczeciński (2007 r.)

Dr Zbigniew Paszek Uniwersytet w Kragujevcu (Republika Serbii) (2003 r.)

Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski Grand Valley State University (USA) (1993 r.)/ University of Teesside (Wielka Brytania) (1995 r.)/ Uniwersytet Śląski (2017 r.)

Prof. Jacek Purchla Politechnika Lwowska (2017 r.)

Prof. Ryszard Tadeusiewicz Ansted University (Oddział w Malezji) (2001 r.) / Narodowy Uniwersytet Górniczy Ukrainy (2002 r.) / Politechnika Częstochowska (2002 r.) / Politechnika Wrocławska (2002 r.) / Narodowy Uniwersytet Nafty i Gazu Ukrainy (2003 r.) / Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja) (2005 r.) / Politechnika Łódzka (2005 r.) / Uniwersytet Zielonogórski (2005 r.) / Politechnika Śląska (2005 r.) / Akademia Pedagogiczna w Krakowie (2008r.) / Politechnika Lubelska (2008 r.) / Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (2015 r.)

Prof. Janusz Teczke Uniwersytet Bankowości Centralnego Banku Ukrainy (2009 r.) / Uniwersytet Ekonomiczny w Karagandzie (2013 r.)

Prof. Maria Sierpińska Krasnodarski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki (2009 r.)

Prof. Andrzej Szromnik Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii (2007 r.)

Prof. Michał Gabriel Woźniak Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (2015 r.)

Prof. Kazimierz Zając Akademia Ekonomiczna w Katowicach (1995 r.)

Prof. Aleksander Zeliaś Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1996 r.) / Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja) (2002 r.)

Prof. Kazimierz Zieliński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Hryhoryja Skoworody w Perejsławiu Chmielnickim (2020 r.)

DOKTORATY HONOROWE NADANE PRZEZ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

 • Prof. Mieczysław Mysona - AE w Krakowie 1975 r.
 • Prof. Grzegorz Leopold Seidler - UMCS w Lublinie 1975 r.
 • Prof. Stefan Bolland -AE w Krakowie 1979 r.
 • Prof. Borys Michajłowicz Moczałow - Instytut Gospodarki Narodowej im. Plechanowa w Moskwie 1979 r.
 • Prof. Stanisław Hoszowski - AE w Krakowie 1983 r.
 • Prof. Kazimierz Secomski - SGPiS w Warszawie 1984 r.
 • Prof. Zdzisław Hellwig - AE we Wrocławiu 1985 r.
 • Prof. Czesław Bobrowski - Uniwersytet Warszawski 1986 r.
 • Prof. Ládislav Rendoš - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bratysławie 1987 r.
 • Dr Arend D. Lubbers - Grand Valley State University, USA 1989 r.
 • Prof. Janet G. Chapman - University of Pittsburgh, USA 1990 r.
 • Prof. Zbigniew Fallenbüchl - University of Windsor, Kanada 1993 r.
 • Prof. Leszek Kasprzyk - Uniwersytet Warszawski 1995 r.
 • Prof. Władysław Welfe - Uniwersytet Łódzki 1995 r.
 • Prof. Philip Kotler - Northwestern University, USA 1998 r.
 • Prof. Jan Małecki - AE w Krakowie 2000 r.
 • Prof. Alessandro Anastasi - Uniwersytet w Mesynie 2005 r.
 • Prof. Jerzy Trzcieniecki - AE w Krakowie 2005 r.
 • Prof. Jeffrey D. Sachs - Columbia University, USA 2007 r.
 • Prof. Ryszard Tadeusiewicz- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2008 r.
 • Prof. Hans Hermann Bock- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 2008 r.
 • Prof. János Kornai- Harvard University/Collegium Budapest 2008 r.
 • Prof. Knut Bleicher- St. Gallen Business School 2008 r.
 • Prof. Leszek Balcerowicz- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2010 r.
 • Prof. Oliver Blanchard- Massachusetts Institute of Technology 2010 r.
 • Prof. Anatolij A. Mazaraki- Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny 2010 r.
 • Prof. Andrzej Korzeniowski- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2012 r.
 • Prof. Krzysztof Jajuga- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2012 r.
 • Prof. Rudolf Sivák- Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie 2013 r.
 • Prof. Thomas J. Haas- Grand Valley State University 2015 r.