Godło Polski

Biuro Sportu Akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Biuro Sportu Akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstało w odpowiedzi na wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu, zarówno w zakresie sportu powszechnego, jak i wyczynowego.
 
BSA zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej oraz rozwojem sportu poprzez wzbogacanie oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych dla społeczności akademickiej UEK i promocję sportu na uczelni. Działania Biura Sportu Akademickiego skupiają się także na promocji Uniwersytetu poprzez sport dzięki poszukiwaniu utalentowanych studentów sportowców, a następnie budowaniu dla nich dwutorowej ścieżki kariery dającej możliwość na skuteczne łączenie rozwoju naukowego z pasją do sportu.
 
Jednym z podstawowych zadań BSA jest bieżąca obsługa administracyjna członków Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. BSA zapewnia studentom i pracownikom udział w rozgrywkach akademickich (Akademickie Mistrzostwa Małopolski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Europy) i ligowych, a także w zawodach amatorskich oraz rekreacyjnych.
 
Biuro Sportu Akademickiego realizuje zajęcia sportowe dla członków sekcji AZS oraz przy współpracy z KU AZS UEK zajmuje się organizacją wydarzeń sportowych i wszelkich inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, a także charytatywnych mających na celu krzewienie sportu i kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, jak i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przedsięwzięcia podejmowane przez BSA prowadzą również do popularyzacji rywalizacji w zgodzie z duchem sportu i zasadą fair play.
 
BSA, jako jednostka administracyjna uczelni, podlega pod Prorektora ds. Projektów i Współpracy, a jej zwierzchnikiem jest Koordynator Biura Sportu. BSA ściśle współpracuje z KU AZS UEK oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a także organizacjami studenckimi działającymi na Uniwersytecie.
 
Kontakt:
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Pawilon Dydaktyczno-Sportowy, pokój nr 7
12 293 56 72
bsa@uek.krakow.pl
 
Koordynator Biura Sportu Akademickiego
mgr Daniel Bukalski
daniel.bukalski@uek.krakow.pl
 
Specjalista ds. Sportu Akademickiego
mgr Dominika Krynicka
dominika.krynicka@uek.krakow.pl