Społeczna Odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność uczelni

Problematyka społecznej odpowiedzialności dosyć mocno zakorzeniła się w przestrzeni biznesowej, a komunikacja dobrych praktyk przez przedsiębiorstwa stała się powszechnością. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku instytucji publicznych, które bardzo długo z samego założenia uważane były za społecznie odpowiedzialne. Rosnące zainteresowanie działalnością uczelni w kontekście odpowiedzialności wzmacniane jest oczekiwaniami interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Potrzeba działań społecznie odpowiedzialnych zrodziła działania oddolne, inicjowane zarówno przez pracowników, jak i doktorantów i studentów.

Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni wynikają z podejmowania na UEK formalnych i nieformalnych działań wykraczających poza zdefiniowane ustawowo zadania uniwersytetu. Działania te przyczyniają się do większego komfortu pracy, studiowania, a także lepszej współpracy z otoczeniem. W ich wyniku uniwersytet staje się miejscem oraz ideą odpowiedzialności, która może być wzorem dla innych organizacji.

Raport Społecznej Odpowiedzialności UEK, przygotowany przez Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności UEK „W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej” to wielkie osiągnięcie i zapowiedź kolejnych działań społecznie odpowiedzialnych.

Społeczną odpowiedzialność uniwersytetu (SOU) definiujemy w nim jako dobrowolne przyjęcie przezeń zobowiązań społecznych wybiegających poza obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz większe otwarcie się na wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, jak i środowisko naturalne w celu lepszego kształtowania postawy obywatelskiej studentów oraz zwiększenia oddziaływania uczelni na kształt i charakter rozwoju społecznego.

Zachęcamy serdecznie do lektury!

Raport Społecznej Odpowiedzialności UEK

W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej

(Kilknj i zobacz pełną wersję raportu)

 

Wyrazem rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności w Uniwersytecie jest powołanie z dniem 1 października 2020 roku Zespołu ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego. Głównym zadaniem Zespołu jest systematyzacja działań w zakresie społecznej odpowiedzialności podejmowanych od lat na naszej uczelni. Zespół odpowiada za inicjowanie, wspieranie, organizację, mapowanie, a także komunikowanie działań społecznie odpowiedzialnych. Praca zespołu to również otwartość na całą społeczność naszej uczelni, na pomysły, potrzeby i oczekiwania względem funkcjonowania naszej Alma Mater. W imieniu Zespołu już dziś zachęcamy do współpracy w trosce o naszą wspólnotę!

Kontakt: monika.sady@uek.krakow.pl, wioleta.galat@uek.krakow.pl

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

"17 Celów Zrównoważonego Rozwoju" przyjęto w ramach Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 5 września 2015 r., podczas pierwszego dnia Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku. Podzielone są one na 169 zadań szczegółowych, które w sposób holistyczny prezentują wizję rozwoju świata.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, chcąc współdziałać na rzecz realizacji tych celów, wyznaczył sobie zobowiązania do realizacji w najbliższych latach, które zostały zaprezentowane w poniższej publikacji.

Z dokumentem:

"Cele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju
Organizacji Narodów Zjednoczonych" 

można zapoznać się TUTAJ.