Godło Polski

Muzeum UEK

Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozpoczęło swą działalność jako Muzeum Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wraz z inauguracją 80. jubileuszowego roku akademickiego. Zostało powołane uchwałą Senatu Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 28/2004 z dnia 30 września 2004 roku, a jego uroczystego otwarcia dokonał w dniu 5 października 2004 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. 

Idea stworzenia Muzeum Akademii Ekonomicznej sięga 1975 roku, kiedy to Uczelnia obchodziła jubileusz 50-lecia swego istnienia. Zorganizowana została wówczas wystawa zatytułowana "Pół wieku Akademii Ekonomicznej w Krakowie", która prezentowała pamiątki, dokumenty i wydawnictwa dotyczące dziejów szkoły.

Aby zapobiec rozproszeniu tych obiektów, a także z myślą o mającym powstać w przyszłości muzeum - eksponaty zgromadzono następnie w specjalnie do tego celu utworzonym Gabinecie Pamiątek. Ten zalążek muzeum powołał do życia i prowadził przez blisko 30 lat mgr Józef Tracz (długoletni dyrektor administracyjny uczelni). Gabinet mieścił się początkowo w Budynku Głównym, w pokoju nr 125 zajmowanym przez dyrektora Tracza, a w 2000 roku został przeniesiony na poddasze Stróżówki. Przechowywane tam zbiory rozrastały się systematycznie, tworząc kolekcję, na bazie której w 2004 roku, z inicjatywy Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego zainaugurowało swą działalność Muzeum Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Muzeum zadebiutowało otwarciem stałej ekspozycji zatytułowanej "Dzieje krakowskiej Akademii Ekonomicznej". Równocześnie z pracami nad wystawą Muzeum rozpoczęło opracowywanie swych zbiorów. Obiekty muzealne zostały uporządkowane i sklasyfikowane (we współpracy z Archiwum Uczelni). Zagrożone muzealia poddano konserwacji. Obecnie na bieżąco prowadzona jest inwentaryzacja zasobów Muzeum.

Od powstania Muzeum aż do 2015 r. opiekowała się nim mgr Marta Turmińska-Biały. Natomiast od września 2015 r. funkcję tę pełni historyk - dr Tadeusz Filar.

 

Od 2015 r. do zbiorów Muzeum została włączona kolekcja pamiątek dotyczących dziejów Uczelni i jej społeczności gromadzonych przez Kazimierza Gołdasa (1928-2009), syna pierwszych woźnych Uczelni i jej pracownika przez 57 lat – od 1945 r.

Co możemy odnaleźć w Muzeum UEK?

Zachęcamy do odsłuchania rozmowy redaktora Jacka Bańki z Radia Kraków z historykiem i opiekunem Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - dr. Tadeuszem Filarem.

Rozmowa dostępna jest TUTAJ. 

 

Wśród wybranych obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie znajdują się między innymi:

  • Rzeźba drewniana, polichromowana św. Jana Nepomucena,pochodząca z kapliczki podworskiej w Broniszowie, k. Wielopola Skrzyńskiego, wykonana w stylu barokowym, przez nieznanego autora w drugiej połowie XVIII w. Wymiary rzeźby: wys. 137 cm, obwód 120 cm. Została poddana pracom konserwatorskim w 2013 r. przez artystę plastyka mgr. Stanisława Kłosowskiego. Depozyt muzealny. Park podworski w Broniszowie jest własnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – z daru Heleny Fierich, z Jęczmyków,primo voto Wasylewskiej (1914 – 2003), wdowy po prof. Jerzym Fierichu (1900 – 1965), w połowie lat 90. XX w.

  • Tablica Instytutu Towaroznawczego w Krakowie, ul. Kapucyńska 2 (z 1924 r.).

  • Książeczka legitymacyjnastudenta Wyższego Studium Handlowego w Krakowie księcia Adama Zygmunta Sapiehy (1892 – 1970), wpisanego na studia w roku akademickim 1927/1928/ „Kolekcja Kazimierza Gołdasa”.

  • Pióro marki „Pelikan” w stylu art déco, ze złotą stalówką i publikacja z 1914 r prof. Arnolda Bollanda, współtwórcy i dyrektora Wyższego Studium Handlowego w Krakowie w latach 1925 – 1938 i pierwszego rektoraAkademii Handlowej (1939 r.) powstałej w 1938 r. z przekształcenia WSH, po 10 listopada 1928 r. gdy za zasługi naukowe, organizacyjno-gospodarcze i przemysłowe został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski .

  • Malowany ręcznie dyplom potwierdzający nadanie prof. Zygmuntowi Sarnie (1890 – 1974) godności Członka Honorowego Bratniej Pomocy Studentów Wyższego Studium Handlowego w Krakowie z 26 listopada 1933 r.oraz fragment zbioru dawnych maszyn do pisania z Kolekcji Kazimierza Gołdasa.

  • Czapka studencka w barwach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (bordo i zieleń) wyprodukowana po drugiej wojnie światowej w Spółdzielni Pracy Krawców i Pokrewnych Zawodów – Punkt Czapniczy, Kraków, ul. Krakowska 25.

  • Odezwa prof. Władysława Biedy (1914 – 1976) – rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie do studentów z 15 marca 1968 r.

  • Błogosławieństwo Jana Pawła II dla Akademii Ekonomicznej w Krakowie z 17 czerwca 1999 r. – dnia wizyty Papieża na kampusie Uczelni przy ul. Rakowickiej 27, na kilka miesięcy przed jej jubileuszowym 75-tym rokiem akademickim. Poniżej płytki z dawnej kaplicy schroniska dla chłopców z ubogich rodzin powstałego w latach 1891 – 1893 z daru księcia Aleksandra Ignacego Lubomirskiego – po 1952 r.: Starej Auli Uczelni w jej Budynku Głównym.

 

Kontakt

Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

 

Ekspozycja stała:

Budynek Główny UEK w Krakowie, I piętro, p. 110

Zwiedzanie po uzgodnieniu terminu: 

telefonicznie: (12) 293 59 76

lub mailowo: filart@uek.krakow.pl

Wstęp wolny.

 

tel. (12) 293 59 76

e-mail: filart@uek.krakow.pl

muzeum@uek.krakow.pl