Uroczystości

Wśród głównych uroczystości naszego Uniwersytetu wymienić można:

    • Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego,
upamiętniający datę utworzenia Wyższego Studium Handlowego w 1925 r., obchodzony 28 maja jako święto całej społeczności akademickiej, 

    • Dzień Pamięci,
poświęcony pamięci profesorów i innych członków społeczności akademickiej aresztowanych w 1939 r. przez okupanta niemieckiego, a także wszystkich zmarłych pracowników Uniwersytetu, obchodzony 6 listopada,

    • inaugurację roku akademickiego, 
jako najważniejszą okoliczność, przebiegającą według ustalonego porządku,

    • promocje doktorskie i habilitacyjne,
odbywające się raz w roku - podczas uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów z okazji Dnia Uniwersytetu.; aktu ślubowania doktorów habilitowanych i doktorów dokonuje się łącznie dla wszystkich promowanych osób, a ich prezentacji indywidualnie według zmienianej corocznie kolejności wydziałów. 

    • promocję doktora honoris causa,
w której podczas uroczystego posiedzenia Senatu biorą udział: Rektor, prorektorzy, dziekani, członkowie rad wydziałów, Doktor Honoris Causa, promotor, recenzenci, a także zaproszeni goście Uczelni i Doktora HC.