Godło Polski

Komunikat dot. możliwości organizacji i realizacji szczepień przeciw COVID-19 przez zakłady pracy

W związku z komunikatem dotyczącym możliwości organizacji i realizacji szczepień przeciw COVID-19 przez zakłady pracy Uczelnia informuje, że jako szkoła wyższa może zgłosić:

  • pracowników oraz członków rodzin pracowników UEK;
  • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. i wcześniej niezgłoszonych doktorantów.

Grupa pracowników obejmuje zarówno nauczycieli akademickich (którzy wcześniej się nie zgłosili), jak również pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Przez członków rodziny pracowników UEK rozumie się małżonkę, małżonka, dzieci własne – powyżej 18 roku życia.

Przystąpienie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie do ww akcji uzależnione jest od zebrania zgłoszeń od min. 300 osób chętnych do szczepienia.

Reguły postępowania w przypadku pracowników i studentów zgłoszonych przez Uczelnię, w oparciu o niniejszą ankietę, którzy posiadają już termin na szczepienie:

  • Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, pracownik jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem (nie szczepi się w zakładzie pracy).
  • Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (pracownik szczepi się w zakładzie pracy).

Szczegóły dotyczące ww akcji zawiera komunikat dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-zakladow-pracy

Ze względu na ograniczenia czasowe zapisy odbędą się wyłącznie z wykorzystaniem formularza przesłanego do uprawnionych osób, na służbowe adresy e-mali (tj. funkcjonujące z domeną @uek.krakow.pl).

Formularz będzie dostępny do godziny 10:00, w piątek 30 kwietnia 2021 r.

Zespół ds. COVID