Godło Polski

Szczepienia przeciw COVID-19 organizowane i realizowane za pośrednictwem UEK

Informujemy, że wszystkie osoby, które dotychczas zgłosiły chęć przystąpienia do szczepienia za pośrednictwem naszej Uczelni, otrzymały na swoje skrzynki mailowe szczegółowe informacje dotyczące miejsca, czasu i rodzaju szczepionki.

Dodatkowo, w wyniku dotychczasowych rezygnacji, zwolniła się pula szczepionek zarezerwowanych dla Pracowników, Studentów i Doktorantów UEK. W związku z tym, od 20 maja (czwartek) do 21 maja 2021 r. (piątek) do godziny 9:00 prowadzony będzie dodatkowy nabór dla wszystkich chętnych z wyżej wymienionych grup oraz – jeśli zostaną wolne miejsca – także dla członków rodzin pracowników.

Ws. zgłoszenia członków rodziny pracowników UEK należy przesłać (w ww. terminie) z uczelnianej poczty wiadomość na adres szczepienia@uek.krakow.pl podając Imię, Nazwisko i adres e-mail członków rodziny.

Formularz dla osób zainteresowanych dodatkowym naborem dostępny będzie na stronie: https://ankieter.uek.krakow.pl/ 

WAŻNE:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został zobligowany do podania danych osób zdecydowanych na szczepienie na warunkach przesłanych w wiadomościach mailowych w terminie do piątku 21 maja 2021 r. do godziny 10.00.

W związku z powyższym prosimy o przemyślenie, czy akceptujecie Państwo warunki dot. miejsca, przedziału czasowego i rodzaju szczepionki, które zostały przekazane państw drogą mailową.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi jedynie w razie REZYGNACJI ze szczepienia za pośrednictwem UEK na przedstawionych zasadach.Osoby, które rezygnują ze szczepienia za pośrednictwem UEK proszone są o przesłanie odpowiedzi mailowej na adres szczepienia@uek.krakow.pl o treści „Rezygnuję z udziału w akcji szczepienia pracowników i studentów w Uniwersytecie Ekonomicznym, Imię i nazwisko i wskazanie grupy: student/pracownik/ członek rodziny pracownika”

UWAGA: Osoby, które udostępniły link do ankietera innym chętnym, a otrzymały tą wiadomość proszone są wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i zgłoszenie pisemnej rezygnacji ze szczepienia do 21 maja 2021 r. do godz. 10.00, na adres szczepienia@uek.krakow.pl. Opisana sytuacja dotyczy np. zgłaszania pracowników przez ankietera na potrzeby rejestracji członków rodziny pracownika.

W sprawie konkretnego terminu sczepienia w dniach, o których zostali Państwo poinformowani mailowo oraz orientacyjnej godziny szczepienia, będziemy się kontaktować głównie za pośrednictwem podanych w ankieterze adresów e-mail. Prosimy o sprawdzanie poczty uczelnianej na bieżąco.

Informujemy, że po 24 maja br. otrzymacie Państwo e-mailem formularz Kwestionariusza kwalifikującego na szczepienie oraz dokument „Obowiązek informacyjny”- dotyczący zgód w sprawie RODO.

Prosimy o przemyślaną decyzję. Intencją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest podanie rzeczywistej liczby osób gotowych przyjąć szczepionkę na powyższych zasadach. Każda rezygnacja po 21 maja 2021 r. obniży wiarygodność UEK we współpracy ze wskazanym punktem i będzie skutkować koniecznością uruchomienia procedur dotyczących zagospodarowania niewykorzystanych dawek.