Godło Polski

Karty wjazdowe

1) Karty na Basen zakupuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z własnego budżetu, Dział Administrowania Nieruchomościami zajmuje się tylko drukowaniem oraz programowaniem w/w kart stosownie do złożonych pism co do godzin i dni dla poszczególnych grup korzystających z Basenu. Pismo i karty są dostarczane do pok. 006 w Pawilonie Finansów od osób wyznaczonych przez Kierownika SWF i Sportu. Pismo musi zostać zaakceptowane przez Kierownika. Karty odbiera pracownik SWFiS.

2) Karty MBA zakupuje Krakowska Szkoła Biznesu UEK z własnego budżetu, Dział Administrowania Nieruchomościami zajmuje się drukowaniem i programowaniem w/w kart stosownie do przekazanej listy z nazwiskami i imionami oraz przyporządkowanymi numerami kart. Karty odbiera pracownik KSB.

3) Karty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością są programowane na podstawie przysłanej listy przez pracownika BON zawierającej numer karty oraz dane osoby dopisanej do tej karty. Karty są programowane co semestr po wcześniejszym sprawdzeniu statusu studenta. Całą procedurę sprawdzania niepełnosprawności, orzeczeń lekarskich, statusu studenta i przyznaniem karty wjazdowej na Kampus zajmuje się BON, DAN odpowiada tylko za programowanie kart.

4) Karty Organizacji Studenckich są programowane co roku w październiku, karty są przynoszone wszystkie naraz przez Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego, on odpowiada za podział kart na pozostałe Organizacje Studenckie i odpowiada za nie. DAN tylko programuje, nie zajmuje się rozdzielaniem pomiędzy organizacjami.

5) Inne(karty dla najemców, emeryci, serwis, firmy budowlane, służba zdrowia, itp.) wydawane są na podstawie złożonych pism do Dyrektora Departamentu Zasobów i Rozwoju, po otrzymaniu zgody. Takie karty wydawane są po wcześniejszym dokonaniu kaucji 50zł za kartę na konto Uczelni, dowód wpłaty należy dostarczyć do DAN w dniu odbioru karty wjazdowej. Kaucja jest zwrotna w momencie zwrotu karty.