Godło Polski

Kontrola stanu technicznego budynków UEK

  • Okresowe przeglądy stanu technicznego budynków zlecane firmie zewnętrznej.
  • Nadzorowanie nad okresowym przeglądem stanu technicznego budynków UEK wykonywanych przez firmy zewnętrzne.