Godło Polski

Obsługa oraz nadzór nad systemem CCTV (Telewizji Przemysłowej)

  1. Przeglądy sezonowe CCTV zewnętrznej oraz wewnętrznej, usuwanie usterek na postawie wpisów do Książki serwisowej znajdującej się w Dziale Administrowania Nieruchomościami
  2. Rozbudowa CCTV na Kampusie oraz w budynkach UEK po złożonych stosownych wnioskach od WNIOSKODAWCY:
  • zebranie ofert
  • przygotowanie umowy na dostawę i montaż nowego Systemu CCTV
  • przygotowanie stosownych protokołów zakończonych prac oraz odbioru zainstalowanego sprzętu,
  • nadzór nad przeszkoleniami osób obsługujących systemy.