Godło Polski

Obsługa oraz nadzór nad systemem KD (Kontroli Dostępu)

1. Zamki elektroniczne typu SALTO:

- programowanie i wprowadzanie zamków,

- przeglądy okresowe zamków,

- diagnostyka oraz aktualizacja zamków,

- prowadzenie procedur związanych z naprawą zamków

2. Szlabany wjazdowe/wyjazdowe:

- konserwacja szlabanów,

- przeglądy okresowe,

- modernizacja szlabanów,

- modernizacja systemu wjazdów na terenie Kampusu UEK

- prowadzenie procedur związanych z naprawą szlabanów

3. System parkingowy:

- obsługa oraz nadzór nad systemem wjazdów/wyjazdów

- system informacji o liczbie wolnych/zajętych miejsc parkingowych