Godło Polski

Obsługa oraz nadzór nad systemem RCP (Rejestracji Czasu Pracy)

  1. Konserwacja, serwis i naprawa czytników wraz z Systemem Rejestracji Czasu Pracy.
  2. Comiesięczne wydruki rejestracji czasu pracy pracowników UEK (3-4 dni roboczych, pierwsze dni następnego miesiąca po miesiącu przepracowanym).
  3. Wyrywkowe sprawdzanie wejść i wyjść osób na życzenie przełożonego danej osoby.
  4. Wyrywkowe wydruki czasu pracy dla osób zwalniających się do rozliczenia.