Godło Polski

Obsługa oraz nadzór nad systemem SSWiN (System alarmowy)

  1. Przeglądy sezonowe, konserwacja zamontowanych systemów alarmowych w budynkach UEK
  2. Naprawa oraz usuwanie usterek w Jednostkach posiadających zamontowany system alarmowy
  3. Rozbudowa SSWiN w budynkach po złożeniu wniosku od Wnioskodawcy:
  • zebranie ofert
  • przygotowanie umowy na dostawę i montaż nowego Systemu SSWiN
  • przygotowanie stosownych protokołów zakończonych prac oraz odbioru zainstalowanego sprzętu,
  • nadzór nad przeszkoleniami osób obsługujących systemy.