Godło Polski

Podatki i opłaty administracyjne

  • opłaty za korzystanie ze środowiska
  • deklaracje do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  • deklaracje na podatek od nieruchomości
  • deklaracje na podatek rolny
  • opłaty za urzytkowanie wieczyste