Godło Polski

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej i piorunochronów w budynkach

Okresowe pomiary ochrony przeciwporażeniowej i piorunochronów zlecane firmie zewnętrznej.

Nadzorowanie nad okresowymi pomiarami przeciwporażeniowymi i piorunochronami wykonywanych przez firmy zewnętrzne.