Godło Polski

Przeglądy i konserwacja systemu detekcji tlenku węgla

  • Okresowe przeglądy systemu detekcji tlenku węgla zlecane firmie zewnętrznej.
  • Nadzorowanie nad okresową konserwacją systemu detekcji tlenku węgla wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
  • Nadzorowanie nad naprawą systemu detekcji tlenku węgla wykonywanych przez firmy zewnętrzne.