Godło Polski

Ubezpieczenie majątku UEK

Realizacja mająca na celu ubezpieczenie majątku Uczelni oraz wykonywanie procedur dotyczących pokrycia szkód objętych ubezpieczeniem poprzez:

  1. przygotowanie i opracowanie dokumentacji przetargowej w ramach zawieranych Polis ubezpieczeniowych przez UEK,
  2. przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu ubezpieczenia składników majątku UEK oraz kwartalną aktualizację zawartych polis tj. posiadanych nieruchomości gruntowych, budynków, wyposażenia, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, floty UEK, posiadanych zabezpieczeń w tym m.in. monitoringu, alarmów, zamków elektronicznych, itp.,
  3. terminowe zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi,
  4. opracowanie dokumentacji mającej na celu rozlicznie zgłaszanych szkód w ramach zawartych polis (zgłaszanie szkód, współpraca z Policją, uzyskanie dokumentacji ewidencji księgowej, współpraca z rzeczoznawcami w ramach zgłaszanych szkód, kontrola terminowych rozliczeń-odszkodowawczych, informowanie jednostek w których powstała szkoda o uzyskanym odszkodowaniu i jego wysokości),
  5. pozyskanie dodatkowej dokumentacji, po otrzymaniu informacji od Ubezpieczyciela, która jest niezbędna do uzyskania odszkodowania.