Godło Polski

Usługi geodezyjne

  • Wypisy i wyrysy nieruchomości UEK.
  • Uzyskanie od Wydziału Geodezji aktualnych map z ewidencji gruntów.
  • Uzyskanie map z naniesionymi aktualnie przyłączami, budynkami, budowlami i granicami.