Godło Polski

Usługi geologiczne

Zlecanie firmom zewnętrznym wykonania badań geologicznych na polecenia Władz Uczelni.