Godło Polski

Utrzymanie zieleni

UTRZYMANIE ZIELENI KAMPUS UEK ORAZ BRONISZÓW

  1. Utrzymanie terenów zielonych.
  2. Występowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na pielęgnacje, wycinki, nasadzenia drzew
  3. Występowanie do Urzędu Miasta Krakowa – Wydział Kształtowania Środowiska o pozwolenie na pielęgnację, wycinki, nasadzenia drzew
  4. Zbieranie ofert firm zajmujących się pielęgnacją, wycinką, nasadzeniami z uprawnieniami do prac na terenie zabytkowym,
  5. Nadzorowanie prac, zakończenie zgodnie z założeniami zawartymi w wydanymi pozwoleniami
  6. Przygotowanie prac, dokumentacji zakończonych prac do Konserwatora Zabytków zgodnie z zaleceniami (mapki, zdjęcia, pisma)
  7. Zgłaszanie awaryjnych uszkodzeń drzew (urwane gałęzie, złamane drzewa poprzez anomalia pogodowe- burze, śnieg)
  8. Występowanie z pismami do Urzędów (Urząd Miasta Krakowa wydział Kształtowania Środowiska w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie): uzyskanie zgody na pielęgnację, wycinki drzew oraz wywiązywanie się w terminie z zawartych założeń w pozwoleniu, a także przygotowywanie dokumentacji
  9. Uporządkowanie, pielęgnacja i utrzymanie terenu Parku w Broniszowie,
  10. Nadzorowanie poprzez wizję lokalna nieruchomości Uczelni (Broniszów, Cianowice) oraz starania w celu poprawy stanu użytkowania