Wybory 2020 - 2024

Dokumenty

Kolegium Elektorów

Odpowiedzi Kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024 (w kolejności alfabetycznej) na pytania, które wpłynęły na adres e-mail, a nie zostały zadane podczas debaty:

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej - rok 2021