Przygotowanie pliku do składu

Do składu komputerowego przyjmujemy prace zapisane w formacie tekstowym.

Rysunki, schematy, wykresy

  • Rysunki, schematy i wykresy sporządzone w programie MS Word winny być wykonane w module rysunkowym.
  • Rysunki, schematy i wykresy, które zostały sporządzone w innych programach, należy dodatkowo zapisać lub wyeksportować do formatów wektorowych (pdf, ai, eps, ps, xls), lub zapisać jako metadane. Należy dołączyć je do materiałów przesyłanych do Wydawnictwa w oddzielnym folderze. Zalecane programy do sporządzania grafiki: Excel, Statistica, Pajek, UCI net.
  • W formatach rastrowych (psd, tif, jpg) należy zapisywać tylko zdjęcia oraz zrzuty ekranowe.

Wzory matematyczne

Prace z dużą liczbą wzorów należy przygotować następująco:

  • Wzory jednopoziomowe należy wpisać z klawiatury.
  • Wzory rozbudowane, wielopoziomowe należy zamieszczać przy użyciu edytora wzorów typu MathType.

Fotografie i ilustracje rastrowe

  • Rozdzielczość zdjęć i obrazów nie mniejsza niż 300 ppi dla docelowego rozmiaru.
  • Format zapisu plików: psd, tif, jpg.