Rada Patronacka

Członkowie:

Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Karolina Bartosik – Managing Director - Head of Global Process Delivery in Poland at State Street

Katarzyna Basiak-Gała – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie

Philippe De Brouwer – Head of Model Risk Management and Head of Diversity and Inclusion at HSBC

Piotr Buła – Prorektor ds. Projektów i Współpracy

Krzysztof Głuchowski – Dyrektor Teatru im. J. Słowackiego

Bartosz Jacyna – Prezes Stowarzyszenia Alumni UEK

Edyta Jaworska – Członek Zarządu Selvita

Anna Klecha – Global Account Based Marketing Director at Capgemini

Anna Lorch – Management Board Member, COO for Poland in Krakow at UBS

Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL)

Grzegorz Piątkowski – Dyrektor ds. Międzynarodowych Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw (RMŚP)

Michał Sokołowski – GBS HUB Infrastructure Manager at ABB

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Stanisław Mazur – prof. UEK dr hab. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Katedry Polityk Publicznych, były Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”.Specjalizacja akademicka: analiza polityk publicznych, zarządzanie publiczne, organizacyjne i systemowe uczenie się.Brał udział jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu analizy polityk publicznych; jakości rządzenia; zarządzania strategicznego; organizacyjnego uczenia się. Autor ponad 260 publikacji naukowych publikowanych w renomowanych krajowych (PWN, Scholar) oraz zagranicznych wydawnictwach (Routledge, Peter Lang Publishing).

Stanisław Mazur, Professor at the Cracow University of Economics, Rector of the Cracow University of Economics, former Dean of the College of Economy and Public Administration, Head of the Department of Public Policies, Graduate of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University. 1997‒2004 Director of the Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics; 1996‒1997 Head of the Centre for Studies on the Economy and Public Administration, Cracow University of Economics; 2008‒2009 President of the Foundation for the Economy and Public Administration; 2009‒2015 Member of the Civil Service Council to the Prime Minister. Editor-in-chief of the Public Governance quarterly.

Academic specialisation: Public Administration, Public Policy Analysis, Public Governance, Public Management, Organizational Learning

He participated as an expert and coordinator in several dozen national and international research projects in the fields of public policy analysis, quality of governance, strategic management, and organisational learning. He authored over 200 research papers and books published by reputed national (PWN, Scholar) and international publishing houses, including Mazur S. (eds.): Public Administration in Central Europe: Ideas as Causes of Reforms, Routledge (2020); Itrich-Drabarek J., Mazur S. (eds): Civil Service in Poland: 20 Years of Experience and Prospect for Change, Peter Lang, Berne (2018); Mazur S., Kopyciński P. (eds.): Public Policy and the Neo-Weberian State, Routledge Frontiers of Political Economy, no. 235, Routledge: London; New York.

Witold Kozłowski

Witold Kozłowski – polski polityk, samorządowiec. W latach 2005–2006 Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 1998-2018 Sekretarz w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Od lipca 2018 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obecnie Marszałek Województwa Małopolskiego.

Prof. Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa od 2002 roku, 4 listopada 2018 roku wybrany na piątą kadencję. Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu (w latach 2001-2005), do listopada 2011 roku – sędzia Trybunału Stanu.

Swoje życie związał z Krakowem, a pracę z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1970 roku ukończył studia. W 1974 roku zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, w 1978 roku habilitował się, a w 1988 roku, jako jeden z najmłodszych w historii UJ, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. W latach 1987-1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

Jako wojewoda krakowski w latach 1996-1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie centrum koncertowo-kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr STU. Doprowadził ponadto do przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich pochowanych na krakowskich Plantach, w pobliżu Barbakanu, na cmentarz Rakowicki. Zakończył w ten sposób ostry konflikt w mieście, przybierający niejednokrotnie formę publicznych demonstracji.

Od 1999 roku należy do SLD, na czas trwania kadencji prezydenckiej zawiesił swe członkostwo. Jest także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz wielu naukowych towarzystw zagranicznych, między innymi elitarnego Associazione degli Storici Europei.

Od marca 2011 roku wiceprezes Związku Miast Polskich.

7 grudnia 2015 roku w Paryżu został wybrany współprezydentem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), od stycznia 2017 roku pełni funkcję Prezydenta Wykonawczego tej organizacji.

5 czerwca 2019 roku został wybrany na prezydenta Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC).

Zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Bordeaux.

Honorowy Obywatel Miasta Sosnowca.

Kawaler Orderu Legii Honorowej Republiki Francuskiej (od października 2013 roku).

Profesor Jacek Majchrowski jest autorem wielu opracowań naukowych oraz licznych książek historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej, m.in. wydanej przez Księgarnię Akademicką pozycji: "Pierwsza Kompania Kadrowa - portret oddziału".

Karolina Bartosik

Karolina Bartosik – od ponad 15 lat jest związana z branżą finansową. Czynnie uczestniczyła w procesie tworzenia Departamentu Instrumentów Pochodnych w krakowskim i gdańskim oddziale State Street Bank International GMBH, w którym pracuje od 13 lat. Od 2019 pełni rolę Dyrektora Zarządzającego w pionie Global Process Delivery, w skład którego wchodzą Departament Instrumentów Pochodnych, Podatki, Dział ds. Zdarzeń Korporacyjnych i Pieniężnych, jak również Dział Wyceny Instrumentów Finansowych. Jako dyrektor zarządzający odpowiada za całokształt zagadnień związanych z operacyjnym kierowaniem powierzonym jej pionem. Podczas swojej pracy brała udział w licznych projektach w krajach UE, Chinach czy Indiach, a także w trzymiesięcznym kontrakcie managerskim w oddziale Banku w Stanach Zjednoczonych.

W latach 2019-2021 pełniła również funkcję członka Reprezentacji Pracowników Banku State Street w Polsce.

Absolwentka Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, włączając w to semestr na kierunku International Business Consultancy na University of Applied Sciences Wiener Neustandt w Austrii oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Katarzyna Basiak-Gała

Katarzyna Basiak-Gała – ekonomistka, absolwentka krakowskich wyższych uczelni: Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz London School of Public Relations.

Od 2009 związana z Narodowym Bankiem Polskim, obecnie pełni funkcję Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie. Doświadczenie zdobywała pracując m.in w Polkomtel SA, w Ministerstwie Skarbu Państwa, Telewizji Polskiej SA oraz w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa – Vistula Group SA, Opakomet SA, Zewt SA.

Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa - powołana 9 marca 2021 r. przez Prezydenta RP, Rady Gospodarczej Wojewody Małopolskiego, pomysłodawca i współinicjator powstania Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP – nowoczesnej placówki edukacyjno-konferencyjnej.

W uznaniu zasług za działalność społeczną i edukacyjną odznaczona m. in.: Odznaką honorową Województwa Małopolskiego - Złotym Krzyżem Małopolski, Odznaką „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości Wojewody Małopolskiego, tytułem „Osobowość Roku 2018” w plebiscycie Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego w kategorii Biznes, Medalem „Duc In Altum”, tytułem „Filar i Przyjaciel Forum Przedsiębiorców Małopolski”.

Dr. Philippe J.S. De Brouwer

Dr. Philippe J.S. De Brouwer – dyrektor w HSBC Kraków, konsulem honorowym Belgii w Krakowie, gościnnym wykładowcą na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest także członkiem rady nadzorczej International School of Kraków oraz członkiem Rady Uczelni AGH. Jego badania naukowe dotyczą głównie zarządzania inwestycjami i analizy danych. We wszystkich swoich działaniach stara się tworzyć powiązania pomiędzy społecznościami, z którymi współpracuje, a także przyczynia się do łączenia świata akademickiego z przemysłem i dyplomacją. Jego najnowsza książka ukazała się w październiku 2020 r. i nosi tytuł „The big R-book: from data science to learning machine and big data”.

http://www.de-brouwer.com/about/cv.html

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK

Piotr Buła – prof. UEK dr hab. Profesor w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – studia podyplomowe oraz MBA, Senior Research Professor in Department of Business Management, College of Business and Economics, University of Johannesburg (RPA). Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Grand Valley University (USA).

Od 1 września 2020 r. Prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Posiada doświadczenie związane z udziałem w organach nadzorczych spółek handlowych i administracyjnych. Ostatnio m.in. Członek Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020 przy Kancelarii Prezydenta RP (od 05.2019), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Kraków Balice (od 04.2019). Wieloletnie doświadczenie biznesowe w działalności konsultingowej w zakresie strategii, systemów wynagradzania, audytu wewnętrznego, logistyki oraz nadzoru korporacyjnego. Posiada certyfikacje PRINCE 2.

Uczestnik konferencji i seminariów z zakresu procesów i procedur związanych z akredytacjami międzynarodowymi od 2012 r. m.in.: EPAS Accreditation Seminar (Bruksela, Belgia), EQUIS Accreditation Seminar „How do Governance, Leadership and Strategy make a difference in the Quality of Business Schools?” (Bruksela, Belgia), EPAS Accreditation Seminar (Berlin, Niemcy) oraz konferencji w Chinach, Wietnamie, Portugalii i wielu krajach świata. Obecnie po akredytacji PRT dla programu Executive MBA i akredytacji EPAS. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi m.in. w: USA, RPA, Szwecji, Niemczech, Francji, Portugalii, Mołdawii, Kazachstanie, na Ukrainie oraz w Azji.

Za zasługi na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Akademii Ekonomicznej w Kiszyniowie oraz został uhonorowany medalem Mołdawskiej Akademii Nauk. Odznaczony medalami Lwowskiego Instytutu Bankowości Uniwersytetu Bankowości za wieloletnią współpracę naukową i dydaktyczną. Uhonorowany wyróżnieniem St. Gallen Business School ze Szwajcarii za wieloletnią współpracę dydaktyczno-naukową w zakresie programów MBA.

Autor lub współautor ponad 170 publikacji naukowych, badań naukowych i projektów wdrożeniowych oraz 50 publikacji prasowych i wypowiedzi eksperckich. Autor wielu analiz i publikacji z zakresu doradztwa gospodarczego realizowanych na rzecz przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Posiada certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2.

Krzysztof Głuchowski

Krzysztof Głuchowski – Dyrektor Naczelny i Artystyczny, reżyser i aktor.

Od 1986 roku mieszka w Krakowie. Absolwent Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na Wydziale Aktorskim (dyplom: Szkice z „Człowieka bez właściwości” Roberta Musila w reż. Krystiana Lupy). Debiutował w 1991 roku w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie: Malte albo Tryptyk marnotrawnego syna, Rainer Maria Rilke, reż. Krystian Lupa. Od prawie trzydziestu lat kurator i organizator wystaw, producent teatralny (spektakle m.in. Krystiana Lupy, Krzysztofa Warlikowskiego i Jana Peszka), filmowy i telewizyjny, dystrybutor filmowy, producent festiwali. Pierwszy dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Współorganizował m.in. międzynarodowy festiwal filmowy Era Nowe Horyzonty (T-Mobile Nowe Horyzonty, Nowe Horyzonty) w Cieszynie i we Wrocławiu, katowicki Off Festival, Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera Kraków, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Od 2019 roku prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego.

Od września 2016 roku Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Bartosz Jacyna

Bartosz Jacyna – Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stypendysta Leipzig Graduate School of Management. Od 2005 roku, jako współwłaściciel firmy konsultingu logistycznego Logisys, a od 2020 roku Chaingers (http://www.chaingers.pl) realizuje i nadzoruje projekty logistyczne i doradcze. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, planowaniu i rozwiązywaniu problemów na styku logistyki i pozostałych funkcji w firmie. Inicjator i w latach 2010-2019 dyrektor Panelu Polskich Menedżerów Logistyki. Autor artykułów w czasopismach branżowych dot. logistyki.

Był zaangażowany w uruchomienie lub w realizację projektów analitycznych i doradczych dla ponad 100 firm, jak m.in.: Grupa Azoty, Armatura Kraków, Bakoma, Decora, Energa, EMPiK, Husqvarna, GK Iglotex, Kanlux, FM Forte, Marketing Investment Group, Mercator Medical, Mondi Świecie, Grupa Nowy Styl, InPost, Pepsico, Philipps Lightning, POLOmarket, Wyborowa SA, Volkswagen Polska, Żabka Polska, Grupa Żywiec, TIM SA.

Uruchamiał i realizował współpracę konsultingową z firmami z takich krajów jak: Niemcy, Finlandia, Serbia, Rumunia, Austria, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Bartosz jest również współzałożycielem stowarzyszenia Alumni UEK (http://www.kuek.pl), które od 2002 skupia aktywnych zawodowo absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego, a od 2019 jest prezesem zarządu tej organizacji. Alumni UEK to ponad 200 członków i 1000 sympatyków, nie tylko w Polsce ale też na całym świecie. W latach 2009 – 2015 alumni UEK organizowało konkurs absolwencki Laury Magellana, którego Bartosz był kilkukrotnym przewodniczącym Jury. Bartosz jest również inicjatorem idei ‘Zatrzymaj się i Żyj’, promującej styl życia typu slow life.

Pełne bio na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bartosz-jacyna/

Edyta Jaworska

Edyta Jaworska – Członek Zarządu polskiej firmy Selvita S.A., jednej z wiodących przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Spółka świadczy kompleksowe usługi w obszarze odkrywania i rozwoju leków na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, chemicznych oraz agrochemicznych z całego świata. W marcu br. Selvita wybrana została Giełdową Spółką Roku w konkursie organizowanym przez największy biznesowy dziennik w Polsce – Puls Biznesu.

Edyta Jaworska związana jest z firmą Selvita od 2012r. Początkowo, jako Kierownik ds. Rozwoju Biznesu odpowiadała za sprzedaż oraz rozwój oferty usługowej Selvity w wybranych krajach Europy Zachodniej. W 2014r. objęła stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu, przejmując zarządzanie zespołem sprzedażowym odpowiedzialnym za rozwój oferty Selvity w Europie Zachodniej, Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Izraelu. Jako Członek Zarządu odpowiada za rozwój oferty usługowej Grupy, w szczególności w obszarze zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych, obejmujących prace naukowe – począwszy od identyfikacji celu molekularnego, aż po nominację kandydata klinicznego.

Zanim dołączyła do Selvity, w latach 2003-2012 zdobywała doświadczenie menedżerskie w firmach z sektora ochrony zdrowia, między innymi w grupie OneMed (jako Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. Rozwoju) oraz International Nephrology Centers (na stanowisku Kierownika ds. Operacyjnych).

Edyta Jaworska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie ukończyła studnia magisterskie na kierunku ekonomia oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami. Ponadto studiowała na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense. Posiada również dyplom MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

Anna Klecha

Anna Klecha– Global Account Based Marketing Director at Capgemini

Na 20-letnie doświadczenie Anny Klechy w Strategic Marketing and Communications, obejmujące przede wszystkim account based marketing, pursuit marketing i relationship marketing, składają się prowadzenie własnej działalności gospodarczej, współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz praca dla dużej globalnej korporacji. Głównymi obszarami jej zainteresowań są rozwój i współpraca w ramach zespołów nastawionych na osiągnięcie rezultatów.

Zdobyte doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu o tym, jak ważne jest wspieranie zaangażowania, kreatywności i otwartości poprzez edukację, a także współpracę w profesjonalnym środowisku oraz rozwój talentów.

Jako członkini UEK Rady Patronackiej, ma nadzieję wspierać model skutecznego rozwijania talentów na UEK, w celu zapewnienia osobom początkującym w szkolnictwie wyższym właściwych narzędzi do osiągnięcia sukcesu i zapewnienia im poczucia spełnienia poprzez pracę na współczesnym rynku globalnym.

Anna Lorch

Anna Lorch – UBS Poland Chief Administration Officer ,UBS Wroclaw Site Lead,UBS Poland Diversity Equity & Inclusion Lead

Jej zawodowa kariera związana była przez długi czas z branżą telekomunikacyjną a od 12 lat z branżą finansową i centrami usług wspólnych dla UBS Polska. Dla UBS Polska wykonywała zadania z obszarów Transition – przenoszenia usług, jakości, pełniła role Chief of Staff and Service Delivery Head dla jednej z funkcji jak i piastowała rolę globalną zajmując się standardami centów usług w UBS. Obecnie pełni obowiązki Chief Administration Officer dla UBS w Polsce oraz zarządza lokalizacją we Wrocławiu. Członkini zarządu, promotorka wszelkich aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaangażowana także w obszary związane z budowaniem kultury organizacji, właściwego zarządzania różnorodnością, czy inkluzywnością. Swoje zainteresowania oraz bogate doświadczenie wykorzystuje zawodowo, pełniąc również funkcję liderki Diversity, Equity & Inclusion w UBS Polska.

Edukacja: Master of Business Administration Executive, Studia Magisterskie oraz licencjat z Zarządzania Biznesem Oxford Brooks University i Polish Open University. Licencjat Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Andrzej Matyja – prof. dr hab. med., specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego CM, Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej dla województwa małopolskiego.

Od chwili reaktywowania samorządu lekarskiego (1989) bierze czynny udział w pracach na rzecz środowiska lekarskiego. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (od 2018), Prezes ORL w Krakowie (2009-2017).

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, sekretarz kapituły Medalu „Gloria Medicinae”. Członek Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, inicjator i twórca Sekcji Przepuklinowej TChP.

Od początku pracy zawodowej prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą. Autor licznych projektów badawczych. Jego publikacje, referaty i doniesienia kongresowe oraz pokazowe zabiegi szkoleniowe wpisują się w aktualny trend europejskich i światowych badań klinicznych.

Członek Rady społecznej narodowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”, Rady programowej Forum Ochrony Zdrowia na Forum Ekonomicznym w Krynicy, Rady programowej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, Rady programowej „Zdrowie Polaków”.

Członek Honorowy Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honoris Gratia przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski, „Sercem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym”, tytułem „Menadżer Roku w Ochronie Zdrowia”, „Człowiek Wielkiego Serca” oraz „Człowiek Roku 2020”.Zwycięzca konkursu Profesjonaliści Forbesa – Zawody Zaufania Publicznego w kategorii lekarz. Osobowość Medyczna Roku 2020 w konkursie Sukces Roku 2020 w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny. 3. miejsce na Liście Stu 2020 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.

Grzegorz Piątkowski

Grzegorz Piątkowski – Dyrektor Krakowskiego Oddziału oraz Wydziału Analiz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Pełnomocnik Rzecznika MŚP przy Instytucjach Unijnych. Przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu w Business Science Poland w Brukseli.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Był laureatem stypendium Rządu Szwajcarskiego (Uniwersytet w Zurichu) oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2009.

Rzecznik Praw Absolwenta od 2016 do 2018 roku. Wykładał w Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie i Tarnopolu oraz w Klubie Austriackiej Szkoły Ekonomii. Podczas studiów był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz zarządu uczelnianego NZS.

Członek Polskiej Rady Języka Migowego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kraków.

Michał Sokołowski

Michał Sokołowski – menedżer o ponad 20-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych, odpowiadający za operacje oraz zarządzający centrami usług wspólnych. Ekspert w zakresie zarządzania personelem, outsourcingu, środowiska BPO/SSC, a także tworzenia kompleksowych strategii dla wzrostu i restrukturyzacji. Obecnie pełni funkcję Menadżera HUB’u i Infrastruktury w ABB Business Services. ABB BS zatrudnia w samym tylko w Krakowie ponad 2000 osób świadczących usługi w Europie i na świecie dla firmy ABB oraz jej klientów w obszarach IT, finansów, zakupów, HR oraz obsługi klienta. Jest członkiem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) oraz stowarzyszenia ASPIRE - organizacji reprezentującej firmy z sektora usług wspólnych, outsourcingu procesów biznesowych i IT w Krakowie.

Michał Sokołowski studiował i pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Belgii. Uzyskał dyplom magistra nauk politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Zarzadzanie Personelem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W swojej karierze zawodowej działa na styku biznesu, samorządu i uczelni wyższych promując Kraków i jego rozwój.