Senat

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Rektor

Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

 

Instytut Finansów:

Dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK

Dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK

Dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK

Dr Mateusz Folwarski

Dr Tomasz Jedynak

 

Instytut Prawa:

Prof. dr hab. Bogusława Gnela

Dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK

Dr Piotr Kukuryk

 

Instytut Ekonomii:

Prof. dr hab. Krzysztof Firlej

Prof. dr hab. Krzysztof Wach

Dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK

Dr hab. Wojciech Giza, prof. UEK

Dr Adam Michalik

Dr Grzegorz Wałęga

Dr Magdalena Zajączkowska

 

Instytut Zarządzania:

Prof. dr hab. Adam Sagan

Dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UEK

Dr hab. Paweł Bielawski, prof. UEK

Dr hab. Piotr Buła, prof. UEK

Dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK

dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK

Dr hab. Jarosław Plichta, prof. UEK

Dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK

Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK

Dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK

Dr Hubert Obora

Dr Tomasz Rojek

 

Instytut Polityk Publicznych i Administracji:

dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK

dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK

dr Jarosław Bober

 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich:

prof. dr hab. Aleksander Noworól

dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK

dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK

 

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych:

Dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK

Dr hab. Anna Pajor, prof. UEK

Dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

Dr Marta Kornafel

 

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem:

Dr hab. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. UEK

Dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK

Dr hab. Marek Jabłoński, prof. UEK

Dr hab. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK

Dr Małgorzata Miśniakiewicz

 

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii:

Dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK

Dr Marcin Kędzierski

 

Jednostki Międzykolegialne:

Mgr Jolanta Ciepichał

Mgr Joanna Orłowska

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Angela Lechowiczova – Drab

Mgr Bernadetta Gągulska

Mgr inż. Magdalena Łuczyńska

 

Przedstawiciele Doktorantów i Studentów:

Wojciech Ciźla

Adrian Chammas

Wojciech Jarosz

Adam Kondziołka

Krzysztof Kula

Tomasz Maurek

Marianna Mowczko

Kornelia Piaskowska

Paulina Przydatek

Daniel Pysno

Michał Siemieniec

Natalia Wolas

Mgr Wioleta Gałat

 

Skład Komisji Senackich