Godło Polski

Jak zdobyć patronat medialny Kuriera UEK?

Starania o pozyskanie patronatu medialnego Kuriera UEK najlepiej rozpocząć min. 30 dni przed danym wydarzeniem.

W tym celu na adres:

gazeta@uek.krakow.pl

należy przesłać pismo zawierające:

  • nazwę i datę wydarzenia;
  •  nazwę organizatora (organizatorów);
  • krótki opis wydarzenia;
  • listę patronów (honorowych, medialnych, itp.) lub listę osób i instytucji
    do których wysłane zostały zaproszenia do objęcia wydarzenia patronatem;
  • dane osoby kontaktowej.

W ramach współpracy patronackiej Redakcja Kuriera UEK proponuje:

  • umieszczenie zapowiedzi wydarzenia w Kurierze UEK;
  • umieszczenie relacji z wydarzenia w Kurierze UEK;
  • wsparcie przy przygotowaniu materiałów do publikacji w Kurierze UEK.

Osoba/instytucja uzyskując patronat medialny Kuriera UEK zobowiązuje się do umieszczenia informacji (wraz z logotypem) o patronacie medialnym Kuriera UEK w elektronicznych oraz drukowanych materiałach promocyjnych wydarzenia (ulotkach, plakatach, programach, broszurach informacyjnych, stronach www, portalach społecznościowych, itp.), a także wymienienia nazwy patrona medialnego podczas trwania wydarzenia oraz innych działań dopasowanych do charakteru patrona medialnego.

Szczegółowe informacje dotyczące patronatu medialnego Kuriera UEK można uzyskać w Redakcji:

Kurier UEK Księżówka, pok. K4
tel. 12 293 55 96
e-mail:gazeta@uek.krakow.pl