Godło Polski

Kurier UEK

Kurier UEK to czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podejmujące zarówno tematykę związaną z działalnością Uczelni, jak i szeroko rozumiane kwestie dotyczące społeczności akademickiej.

Lista archiwalnych oraz bieżących numerów czasopisma Kurier UEK dostępna jest na platformie ISSU.

Kontakt do Redakcji:

Redaktor Naczelny
mgr Olga Bojarska
Księżówka, pok. K4
tel. 12 293 5596 
e-mail:gazeta@uek.krakow.pl