Wydarzenia

Wydarzenia 7 godzin temu

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo”

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CMQ2020), pt. „Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo”, która odbędzie się w dniach 28 (środa)-29 (czwartek) października 2020 roku.

Wydarzenia 2 dni temu

Inauguracja 10. roku akademickiego UD UEK

– Jubileuszowy, 10. rok akademicki Uniwersytetu Dziecięcego UEK uważam za otwarty! - tymi słowami, w sobotę 17 października, JM Rektor Stanisław Mazur zainaugurował kolejny rok zajęć, dedykowanych naszym najmłodszym Studentom.

Wydarzenia 7 dni temu

Big Data w Studiach Migracyjnych

Nadchodzące seminarium OWiM dostarczy zwięzłych i przystępnych wskazówek, w jaki sposób wykorzystanie innowacyjnych danych może uzupełnić tradycyjne źródła informacji na temat procesów migracyjnych oraz zidentyfikowane luki w wiedzy.

Wydarzenia 12 dni temu

Ogólnopolska Konferencja Mediacyjna

Odwołana z przyczyn zagrożenia epidemiologicznego w marcu 2020 roku Konferencja pt:”Czy i jak mediować w sektorze publicznym? Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie ustawy o finansach publicznych - aspekty praktyczne” odbędzie się w formule on-line w dniu 26 października 2020 roku od godziny 9.00 do godziny 15:00.

Wydarzenia 13 dni temu

Uczelnie w obliczu pandemii - dyskusja Rektorów krakowskich uczelni.

W murach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 7 października, odbyła się dyskusja Rektorów krakowskich uczelni, której uczestnikiem był także JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK. Tematem przewodnim debaty były wyzwania, stojące przed uczelniami w dobie pandemii koronawirusa.

Wydarzenia 16 dni temu

Porozumienie o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Miło nam poinformować, że 1 października br. podpisane zostało porozumienie między Województwem Małopolskim a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Pozwoli ono na podejmowanie przez podmioty wspólnych działań w zakresie prowadzenia badań naukowych, projektowania i wdrażania innowacji technologicznych, a także pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w obszarze edukacji, technologii, czy przedsiębiorczości ze źródeł krajowych i międzynarodowych.

Wydarzenia 19 dni temu

Inauguracja 96. Roku Akademickiego

Szanowni Państwo, życzę nam wszystkim, aby rozpoczynający się 96. Nowy Rok Akademicki 2020/2021 przyniósł wiele radości, sukcesów i osiągnięcia zamierzonych celów. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. 96. rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uważam za otwarty! – powiedział JM Rektor UEK.

Wydarzenia 20 dni temu

Aktywni Studenci UEK z projektem w Budżecie Obywatelskim Krakowa

Studenci zrzeszeni w Akademickim Związku Sportowym liczą na pomoc społeczności akademickiej w głosowaniu na projekt nr 32 Akcja Sport

Wydarzenia 23 dni temu

Nie(Mobilność) studentów zagranicznych w czasach pandemii – seminarium OWiM

Zbliżające się seminarium Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWIM), na kilka dni przed inauguracją nowego roku akademickiego, będzie poświęcone mobilności i nie(mobilności) studentów zagranicznych w czasie pandemii.

Wydarzenia 26 dni temu

Dni Otwarte w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

W dniach 28-29 września odbędą się Dni Otwarte Studiów Podyplomowych oraz Studiów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK.

Wydarzenia 27 dni temu

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości

Tegoroczne spotkanie środowiska akademickiego i praktyków rachunkowości – po raz pierwszy w długoletniej historii – odbywa się w formie hybrydowej. Wydarzenie rozpoczęło się 23 września i potrwa do 25 września.