Godło Polski

Seminarium: Jaki uniwersytet? Dwie perspektywy i wiele spojrzeń

Aktualności
2023-11-09

Seminarium: Jaki uniwersytet? Dwie perspektywy i wiele spojrzeń

8 listopada 2023 r. w Sali Profesorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się seminarium pt. „Jaki uniwersytet? Perspektywa rektorów i studentów krakowskich uczelni.” Wydarzenie stanowiło przestrzeń do ciekawych dyskusji na temat roli uniwersytetów i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Głównymi punktami seminarium były dwie debaty dotyczące współczesnej wizji uniwersytetu. Pierwsza z nich odbywała się w gronie przedstawicieli samorządów studenckich kilku krakowskich uczelni. W drugiej udział wzięli Rektorzy wybranych szkół wyższych naszego miasta.

Wydarzenie otworzył JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, który wprowadził również uczestników seminarium w temat, będący przedmiotem późniejszych dyskusji. W swojej refleksji zatytułowanej „Uniwersytety - fotografia sektora” przedstawił ogólny obraz szkolnictwa wyższego w Polsce, akcentując również jego aktualne wyzwania i problemy.

- W naturalny sposób nauka, szkolnictwo, uniwersytet to coś, co jest dla nas wspólne, coś co nas łączy. Mam wrażenie że nadszedł dobry czas, by na ten temat porozmawiać. Pojawiają się nowe nadzieje, nowe oczekiwania. Zmienia się układ polityczny w naszym kraju. Z pewnością nowy rząd będzie budował nowe plany i strategie. Uznaliśmy, że warto, by z krakowskiego środowiska akademickiego – jednego z najsilniejszych w Polsce – popłynął głos, który mówi, czego oczekują uczelnie– wyjaśnił otwierając wydarzenie JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

­- To seminarium nazwaliśmy „Jaki uniwersytet?” i przyjęliśmy dwie perspektywy: studentów i rektorów. Będziemy stawiać trudne pytania o charakterze filozoficznym, czasami etycznym, a czasami bardzo pragmatycznym. Od pytań co to znaczy i po co jest uniwersytet, do pytań o sposoby finansowania szkolnictwa wyższego i metody ochrony przed jego pauperyzacją –dodał JM Rektor.

W pierwszej debacie, którą prowadził red. Jeremi Jędrzejkowski z dziennika „Rzeczpospolita” udział wzięli przedstawiciele samorządów studenckich:

  • Magdalena Herman, Przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Krystian Słowikowski, Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Kacper Szymeczko, Przewodniczący Samorządu Studenckiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
  • Weronika Chrząstek, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
  • Jakub Piszczek, Przewodniczący Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa.

Studenci starali się odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest samorząd studencki i co daje młodym ludziom, którzy angażują się w jego działania. Rozmawiali o autonomii i zasadach finansowania, o siłach i słabościach samorządu studenckiego. Nie zabrakło pytań o jakość relacji samorządów z władzami uczelni, a także o proponowane zmiany w ustawie dotyczącej działalności tych organizacji.

Drugą debatę poprowadził JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, a udział w niej wzięli:

  • prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
  • dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, Rektor Uniwersytet Rolniczego w Krakowie,
  • prof. dr hab. Jarosław Górniak, prorektor ds. rozwoju, Uniwersytet Jagielloński,
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko, Prorektor ds. Ogólnych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Rektorzy krakowskich uczelni odpowiadali na pytania, czym jest uniwersytet i jak wygląda uniwersytet ich marzeń. Dyskutowali o tym, jak budować wspólnotę akademicką, będącą fundamentem każdej uczelni. Zastanawiano się jak polskie uniwersytety radzą sobie z badaniami, a także jaka jest jakość kształcenia w naszym kraju. Ważnym głosem była dyskusja o trudnej sytuacji finansowej szkolnictwa wyższego, a także o możliwościach współpracy uniwersytetów z przedsiębiorstwami i gospodarką.

Na koniec seminarium JM Rektor podziękował zebranym gościom i prelegentom oraz wyraził nadzieję, że dyskusje, plany i oczekiwania, które wybrzmiały podczas dzisiejszych debat, zostaną usłyszane i przyczynią się do istotnych działań podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce.