Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Szanowni Państwo,

W związku z remontem Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogranicza zakres swojej działalności.

W terminie od 1 do 15 lipca 2022 r. kontakt z Archiwum możliwy będzie jedynie poprzez e-mail: archiwum@uek.krakow.pl

lub formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie.

Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - jako wyodrębniona (zarządzeniem JM Rektora nr R-014-65/2002 z dnia 17.12.2002 r.) komórka organizacyjna istnieje od 1 stycznia 2003 r. Wcześniej stanowiło część Sekretariatu Uczelni.

Archiwum zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentacji wytworzonej w toku bieżącej działalności Uczelni od chwili jej powstania w 1925r.

W chwili obecnej zasób liczy ok. 3 129 mb akt (stan na dzień 26.04.2022 r.).

Kierownik:

mgr Anetta Chachlowska

tel. 12 293 51 49

Pracownicy:

mgr inż. Izabella Laskowska – starszy specjalista

tel. 12 293 54 37

mgr Mariusz Satała – starszy referent

tel. 12 293 54 37

Kontakt:

Rakowicka 27, 31-510 Kraków

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Archiwum UEK (Formularz kontaktowy służy jedynie w celu wydania zaświadczenia o stanie odbytych studiów. W przypadku studiów dwustopniowych (licencjat i magisterium) należy wypełnić oddzielny formularz dla każdego stopnia studiów.)

Pawilon B, pokój 049

fax (12) 293 51 29

mail: archiwum@uek.krakow.pl

Dni i godziny przyjęć interesantów w archiwum oraz pracowni naukowej:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00 – 14.00.

przerwa wakacyjna – sierpień