Godło Polski

Dni Jana Pawła II na UEK

Aktualności
2023-11-07

Dni Jana Pawła II na UEK

7 listopada 2023 o godz. 11.30 w Sali Senackiej UEK miał miejsce wykład o. dra hab. Mariana Zawady OCD pt. Umysł zoptymalizowany – rozum wzmocniony wiarą. W 25-lecie „Fides et ratio” Jana Pawła II.

 Cieszę się, że w murach Uniwersytetu Ekonomicznego po raz kolejny możemy podjąć refleksję na temat myśli Jana Pawła II. Dzisiejszy temat dotyczący wiary i rozumu, w 25-lecie tej znaczącej encykliki wydaje się być tematem absolutnie na czasie– zauważył JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, witając prelegenta i otwierając wydarzenie.

 Z jednej strony jest ekonomia zbawienia, którą uprawia Kościół, a z drugiej strony pojawia się refleksja nad tym, co może zbawić naszą gospodarkę. Głębsze spojrzenie na ekonomię w czasach, gdy chwieją się mury starego porządku uświadamia, że porządek gospodarczy powinien utrzymywać przede wszystkim troskę o człowieka, na co bardzo mocno zwracał uwagę nasz Papież Jan Paweł II. Zatem należy uwzględniać nie tylko ekonomię w przestrzeni materii, ale również i w przestrzeni ducha– powiedział o dr hab. Marian Zawada OCD, rozpoczynając swój wykład.

Prelegent zauważył, że omawiana encyklika przedstawia pewną równowagę między wierzeniem a myśleniem. Karmelita omówił szczegółowo różne definicje oraz spojrzenia na wiarę, zwrócił również uwagę na konieczność jej komplementarności z wiedzą i rozumem, którym został obdarzony człowiek. Po prelekcji słuchacze zadawali pytania, które przyczyniły się do kolejnej dyskusji na tematy poruszone podczas wykładu.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach XVIII edycji Dni Jana Pawła II, których celem jest upamiętnienie osoby Świętego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski. Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Twórcom zależało na tym, aby dziedzictwo Papieża było zgłębiane i aplikowane do współczesnych kontekstów. W przedsięwzięciu biorą udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale również szkoły wyższe z województwa małopolskiego i inne placówki naukowe. Organizatorem Dni Jana Pawła II jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

XVIII edycja Dni Jana Pawła II proponuje wiele wydarzeń naukowych i artystycznych. Ich szczegółowy program można znaleźć na stronie Dni Jana Pawła II lub pobrać TUTAJ.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego